En del av SRAT

Nyheter

Om du vill ha en nyhet publicerad här på hemsidan, kontakta:

signe.toner@logopedforbundet.se

Stor uppslutning kring riktlinjer

2022-05-19 11:45

De nya riktlinjerna för logopeder i pedagogisk verksamhet har nu presenterats under ett välbesökt...

Uppdaterade yrkesetiska riktlinjer

2022-05-13 14:54

Logopedförbundets yrkesetiska riktlinjer har uppdaterats och även kompletterats med ett...

Logopedförbundet Halland i SVT

2022-05-06 22:10

Logopedförbundet Halland påtalar risken för ojämlik vård. Många patienter riskerar att falla mell...

Rätt till kompetensutveckling

2022-04-22 22:03

Den 27 april väntas Sveriges Riksdag besluta om ett antal tillkännagivanden som gäller...

Kurs: Honouring Autistic Communication

2022-03-18 14:06

Den 17 maj har Logopedförbundet bjudit in de brittiska logopederna och föreläsarna Elaine McGreev...

Europeiska logopedidagen

2022-03-01 13:52

Varje år den 6 mars uppmärksammas logopedi över hela Europa under den Europeiska logopedidagen....

Ingen ska sakna en logoped

2022-03-01 11:10

Tillsammans med Afasiförbundet uppmärksammar Logopedförbundet den bristande och ojämlika tillgång...

Kurs: ARFID, ätsvårigheter och selektivt ätande

2022-02-18 08:31

Den 28 april bjuder Logopedförbundet in till en digital föreläsningsdag med tema ARFID,...

Nya riktlinjer för logopeder i pedagogisk verksamhet

2022-01-31 10:49

Logopeder blir allt vanligare inom skolan och förskolan. Nu finns nya riktlinjer på plats!

Sänkt specialistavgift

2022-01-15 16:39

Logopedförbundets styrelse beslutade i januari att sänka avgiften för specialistansökan.

Inrätta specialisttjänster!

2021-12-12 15:40

Mot bakgrund av debatten om en femårig logopedutbildning och arbetsgivarens ansvar för logopeders...

Lönestatistik 2020

2021-12-08 11:30

Hur ligger du lönemässigt i förhållande till kollegor? I väntan på resultaten från årets löneenkä...

Bättre villkor för kompetensutveckling

2021-11-20 14:52

Ny ordförande i SRAT

2021-10-22 14:26

DLD Awareness Day!

2021-10-15 10:41

Sedan några år tillbaka uppmärksammas utvecklingsrelaterad språkstörning/DLD lite extra en fredag...

Remissvar god och nära vård för barn och unga

2021-10-03 22:58

Den 1 oktober besvarade Svenska Logopedförbundet remissen avseende betänkandet Börja med barnen! ...

Remissvar psykisk hälsa

2021-10-03 13:56

Svenska Logopedförbundet följer noga utvecklingen vad gäller den omfattande utredningen och...

Riktlinjer på remiss!

2021-09-23 11:47

Antalet logopeder i pedagogisk verksamhet ökar starkt och behovet av nationella riktlinjer på det...

Kurs: intervention vid nedsatt språkförståelse hos barn och unga

2021-09-20 18:41

Den 17-18 november anordnar Svenska Logopedförbundet digitala utbildningsdagar om intervention ti...

Ökad likvärdighet behövs i verksamhetsförlagd utbildning

2021-09-15 09:54

Svenska Logopedförbundets studentsektion Sloss vill se tydligare riktlinjer och förbättrad...