En del av SRAT

Nyheter

Om du vill ha en nyhet publicerad här på hemsidan, kontakta:

signe.toner@logopedforbundet.se

Att tysta offentligt anställda är olagligt

2022-10-03 10:37

Välbesökt nätverksträff för skollogopeder

2022-09-20 00:08

Den 15 september träffades förskole- och skollogopeder från hela Sverige för nätverksträff i...

Debatt: Region Skåne behöver förbättra vård av personer med afasi

2022-09-19 23:48

Region Skåne bryter mot nationella riktlinjer för vård vid stroke. Det skriver företrädare för...

Nya lösningar behövs för kortade vårdköer

2022-09-06 11:22

Även om vården behöver mer resurser, så räcker det inte med bara ”mer av samma.” Det skriver...

Opinionsbildning i lokalföreningarna

2022-09-04 22:58

Logopedförbundets lokalföreningar är kärnan i förbundets verksamhet. Inte minst i valtider har...

Nya specialistanvisningar

2022-09-02 00:50

Från och med den 1 september 2022 har anvisningarna för specialistansökan i logopedi uppdaterats,...

Debatt: Ge rätt stöd till personer med språkstörning

2022-08-10 10:22

Insatserna för personer med språkstörning/DLD har stora brister i likvärdighet i landets regioner.

Jämlik hälsa för personer med funktionsnedsättning

2022-06-10 19:14

Säkerställ jämlik hälsa för personer med funktionsnedsättning! Det uppmanar en rad professions- o...

Nya specialister!

2022-06-05 22:33

Vi välkomnar tre nya specialister i och med vårens specialistråd.

Informationsfilmer om dysfagi/sväljsvårigheter

2022-05-30 21:26

Logopedförbundet har tillsammans med Senior alert tagit fram en informationsfilmserie om dysfagi.

Stor uppslutning kring riktlinjer

2022-05-19 11:45

De nya riktlinjerna för logopeder i pedagogisk verksamhet har nu presenterats under ett välbesökt...

Uppdaterade yrkesetiska riktlinjer

2022-05-13 14:54

Logopedförbundets yrkesetiska riktlinjer har uppdaterats och även kompletterats med ett...

Logopedförbundet Halland i SVT

2022-05-06 22:10

Logopedförbundet Halland påtalar risken för ojämlik vård. Många patienter riskerar att falla mell...

Rätt till kompetensutveckling

2022-04-22 22:03

Den 27 april väntas Sveriges Riksdag besluta om ett antal tillkännagivanden som gäller...

Kurs: Honouring Autistic Communication

2022-03-18 14:06

Den 17 maj har Logopedförbundet bjudit in de brittiska logopederna och föreläsarna Elaine McGreev...

Europeiska logopedidagen

2022-03-01 13:52

Varje år den 6 mars uppmärksammas logopedi över hela Europa under den Europeiska logopedidagen....

Ingen ska sakna en logoped

2022-03-01 11:10

Tillsammans med Afasiförbundet uppmärksammar Logopedförbundet den bristande och ojämlika tillgång...

Kurs: ARFID, ätsvårigheter och selektivt ätande

2022-02-18 08:31

Den 28 april bjuder Logopedförbundet in till en digital föreläsningsdag med tema ARFID,...

Nya riktlinjer för logopeder i pedagogisk verksamhet

2022-01-31 10:49

Logopeder blir allt vanligare inom skolan och förskolan. Nu finns nya riktlinjer på plats!

Sänkt specialistavgift

2022-01-15 16:39

Logopedförbundets styrelse beslutade i januari att sänka avgiften för specialistansökan.