Svenska Logopedförbundet
En del av SRAT

Nyheter

Om du vill ha en nyhet publicerad här på hemsidan, kontakta:

lina.oinert@logopedforbundet.se

Ny broschyr: Dysfagi

2021-05-07 15:49

Sväljsvårigheter under och efter covid-19 är vanligare än man kan tro - speciellt hos äldre. Nu...

Idag är det Världsröstdagen!

2021-04-16 08:02

Rösten är så viktig, både för vår kommunikation och identitet. Idag 16 april infaller...

Digital konferens om selektiv mutism

2021-04-04 15:58

Den tredje maj är det dags för en heldagskonferens om selektiv mutism

Digitalt samtal: CATALISE inom barn- och ungdomshabilitering

2021-03-16 15:58

Under ett digitalt samtal den 11/3 diskuterade logopeder från olika delar av landet hur...

Europeiska logopedidagen!

2021-02-25 11:28

Varje år den 6 mars infaller den Europeiska logopedidagen.

Höjd avgift för passiva medlemmar

2021-01-22 16:10

Avgiften för passiva medlemmar höjs från 30 till 50 kronor i månaden

Debatt: Stödet till barn med språkstörning måste förbättras

2021-01-22 14:42

Tillgången till logopedbehandling för barn med språkstörning/DLD varierar stort i landets regione...

Lunchseminarier för logopeder

2021-01-14 18:02

Svenska logopedförbundet bjuder in till lunchseminarier.

Röstråd vid covid-19

2020-11-28 10:31

Informationsmaterial om röstråd vid covid-19

Ordförandeforum

2020-11-27 11:06

Datum för ordförandeforum våren 2021 klara

Studentperspektiv på covid-19-pandemin

2020-09-17 12:00

Sedan i mitten på mars har samtliga logopedutbildningar i landet haft sin undervisning digitalt.

Covid-19-webbinarier

2020-09-06 12:00

Svenska Logopedförbundet har under våren/sommaren 2020 arrangerat en serie webbinarier kring...

Debatt: logopeder behövs i skolan!

2020-09-05 17:38

Utöka elevhälsan med logopeder så att fler elever får möjlighet att stärka sin språkförmåga och...

Logopeder behövs i covid-rehab

2020-08-27 16:28

Behovet av logopedisk kompetens i rehabilitering av covid-19-överlevare är stort. Lokalföreningen...

IDDSI på svenska

2020-08-04 13:10

Nu finns en remissversion av International Dysphagia Diet  Standardisation Initiative (IDDSI) på...

Logopedförbundets nya ordförande och styrelse vald

2020-05-15 14:04

Nu har Logopedförbundets nya ordförande och styrelse valts. Under de kommande tre åren kommer...

Svenska Logopedförbundet byter namn till Logopedförbundet

2020-05-15 13:21

Under dagens förbundsmöte beslutade mötet att Svenska Logopedförbundet byter namn till endast...

Vinnare av Logopedpriset: Gunilla Thunberg

2020-05-15 12:00

Nu är Logopedförbundets Logopedpris utdelat i det pågående digitala förbundsmötet. Logopeden och...

Uppdaterade rekommendationer gällande covid-19

2020-03-31 17:16

I tidigare nyhet här på hemsidan har Logopedförbundet informerat om att covid-19 påverkar...

Covid-19 påverkar logopeders arbetsmiljö

2020-03-25 16:39

Covid-19 påverkar logopedernas arbetsmiljö. Ett område där detta blir särskilt tydligt är vid...