Svenska Logopedförbundet
En del av SRAT

Nyheter

Om du vill ha en nyhet publicerad här på hemsidan, kontakta: kristina.hammar@logopedforbundet.se

Studentperspektiv på covid-19-pandemin

2020-09-17 12:00

Sedan i mitten på mars har samtliga logopedutbildningar i landet haft sin undervisning digitalt.

Covid-19-webbinarier

2020-09-06 12:00

Svenska Logopedförbundet har under våren/sommaren 2020 arrangerat en serie webbinarier kring...

Debatt: logopeder behövs i skolan!

2020-09-05 17:38

Utöka elevhälsan med logopeder så att fler elever får möjlighet att stärka sin språkförmåga och...

Logopeder behövs i covid-rehab

2020-08-27 16:28

Behovet av logopedisk kompetens i rehabilitering av covid-19-överlevare är stort. Lokalföreningen...

IDDSI på svenska

2020-08-04 13:10

Nu finns en remissversion av International Dysphagia Diet  Standardisation Initiative (IDDSI) på...

Logopedförbundets nya ordförande och styrelse vald

2020-05-15 14:04

Nu har Logopedförbundets nya ordförande och styrelse valts. Under de kommande tre åren kommer...

Svenska Logopedförbundet byter namn till Logopedförbundet

2020-05-15 13:21

Under dagens förbundsmöte beslutade mötet att Svenska Logopedförbundet byter namn till endast...

Vinnare av Logopedpriset: Gunilla Thunberg

2020-05-15 12:00

Nu är Logopedförbundets Logopedpris utdelat i det pågående digitala förbundsmötet. Logopeden och...

Uppdaterade rekommendationer gällande covid-19

2020-03-31 17:16

I tidigare nyhet här på hemsidan har Logopedförbundet informerat om att covid-19 påverkar...

Covid-19 påverkar logopeders arbetsmiljö

2020-03-25 16:39

Covid-19 påverkar logopedernas arbetsmiljö. Ett område där detta blir särskilt tydligt är vid...

Förbundsmöte 15 maj planeras att genomföras

2020-03-20 15:26

Logopedförbundet uppdaterar kontinuerligt information om förutsättningarna gällande genomförandet...

Coronaviruset - information

2020-03-17 13:42

SRAT har sammanställt frågor & svar om vad som gäller på arbetsplatsen och på lärosäten.

Europeiska logopedidagen

2020-03-06 09:08

Varje år den 6 mars uppmärksammas den europeiska logopedidagen över hela Europa. Logopeder i...

Debattartikel om behovet av logopeder inom LSS

2020-03-06 09:03

Igår publicerade Logopedförbundets lokalförening i Kronoberg en debattartikel om det skriande...

Tre nya specialister i logopedi

2020-01-13 21:17

Logopedförbundet är glada över att kunna presentera ytterligare tre specialister i logopedi. Det...

God Jul och Gott Nytt År

2019-12-20 09:36

Svenska Logopedförbundets styrelse önskar alla logopeder (och såklart alla andra som arbetar för ...

Enkät om logopeders arbetsmiljö och möjligheter till  kompetensutveckling

2019-12-11 14:19

Under sommaren genomförde tidningen Logopeden en webbenkät bland Sveriges logopeder. Resultaten h...

Nominera till Logopedförbundets priser

2019-11-15 13:15

Svenska Logopedförbundet delar ungefär vart tredje år ut Svenska Logopedpriset samt Svenska...

Reviderad specialistordning

2019-10-22 15:20

Nu finns reviderade anvisningar och ansökningshandlingar på Svenska Logopedförbundets hemsida.

Kartläggning av kommunlogopedi i Skåne

2019-10-21 13:45

Var du bor och vilken skola du går på avgör om du kan få stöd av logoped. Vissa skånska kommuner...