Nyheter

Om du vill ha en nyhet publicerad här på hemsidan, kontakta: kristina.hammar@logopedforbundet.se

En kommunlogoped i hela Sörmland

2019-04-30 13:59

Flera kommuner i Sverige anser att logopeder fyller en viktig funktion och har anställt logopeder...

Samordnande logoped - vad är det?

2019-02-10 20:15

Språket är ett av våra viktigaste verktyg för att ta in och kommunicera kunskap vilket har lett...

Dysfaginätverksmöte 2018

2019-02-10 19:24

Dysfagi är ett diagnosområde inom logopedin som ständigt växer. Under kortare och längre...

NKL 2018

2019-02-10 19:11

NKL i Jönköping var större än någonsin. Det återkommande temat för konferensen är att bygga broar...

Logopedbyrån Dynamica Stockholm AB under rekonstruktion

2019-01-04 12:04

Logopedbyrån Dynamica är Sveriges största privata logopedverksamhet. I somras försattes ena delen...

God Jul och Gott Nytt År!

2018-12-21 12:05

Detta önskar vi i Logopedförbundets styrelse alla er där ute: ni viktiga medlemmar i förbundet,...

Fler skollogopeder behövs!

2018-12-05 15:59

GP publicerade den 5 december ett debattinlägg från Slof Västra Götaland och nätverket...

Bristande arbetsvillkor i Stockholm

2018-12-05 12:00

Oroväckande situation för medlemmar i Stockholm  vad gäller anställnings- och arbetsvillkor i...

Logopeder och CPUP

2018-11-30 12:00

Vid årets CPUP-dagar i Malmö hölls för första gången en workshop riktad till logopeder. Det...

Eva Wigforss till minne

2018-11-23 18:02

Filosofie doktor och logoped Eva Wigforss, tidigare chef vid Avdelningen för logopedi, foniatri o...

Avgiftsreducering vid föräldraledighet och sjukskrivning

2018-11-18 18:45

Om du är föräldraledig eller sjukskriven kan du från och med 1 januari 2019 få reducerad...

Nya specialister

2018-11-08 13:50

I oktober utökades gruppen logopeder med specialistbevis via Svenska Logopedförbundet till 12...

Förstärkt medlemsförmån som förebygger ohälsa

2018-10-01 20:40

Har du en eller flera medlemsförsäkringar inom liv-, olycksfalls- och sjukförsäkringsområdet?...

Ordförandeforum för lokalföreningar

2018-10-01 16:09

Logopedförbundets lokalföreningar blir fler och fler och samarbetet med styrelsen i Logopedförbun...

Rättelse

2018-09-07 14:13

Otydligt i senaste numret av tidningen Logopeden!

Slof Stockholm: logopeder går på knäna

2018-09-05 15:07

Svenska Logopedförbundets lokalförening i Stockholms län har under våren genomfört en enkät om...

För få logopeder i Kronoberg

2018-09-02 21:30

Lokal opinionsbildning lönar sig! Slof Kronoberg menar att bristande logopedresurser gör det svår...

Almedalen 2018

2018-07-05 13:34

Representanter ur Slofs styrelse närvarar under Almedalsveckan.

Logopeder på CPUP-dagarna

2018-06-14 10:31

Arbetar du med personer som har cerebral pares? I år träffas logopeder på CPUP-dagarna i Malmö fö...

Rättelse: logopedi och NKS

2018-06-05 13:12

I tidningen Logopeden nr 2 2018 finns ett faktafel angående arbetsmiljöansvar i artikeln om...