Nyheter

Om du vill ha en nyhet publicerad här på hemsidan, kontakta: kristina.hammar@logopedforbundet.se

Uppdaterade rekommendationer gällande covid-19

2020-03-31 17:16

I tidigare nyhet här på hemsidan har Logopedförbundet informerat om att covid-19 påverkar...

Covid-19 påverkar logopeders arbetsmiljö

2020-03-25 16:39

Covid-19 påverkar logopedernas arbetsmiljö. Ett område där detta blir särskilt tydligt är vid...

Förbundsmöte 15 maj planeras att genomföras

2020-03-20 15:26

Logopedförbundet uppdaterar kontinuerligt information om förutsättningarna gällande genomförandet...

Coronaviruset - information

2020-03-17 13:42

SRAT har sammanställt frågor & svar om vad som gäller på arbetsplatsen och på lärosäten.

Europeiska logopedidagen

2020-03-06 09:08

Varje år den 6 mars uppmärksammas den europeiska logopedidagen över hela Europa. Logopeder i...

Debattartikel om behovet av logopeder inom LSS

2020-03-06 09:03

Igår publicerade Logopedförbundets lokalförening i Kronoberg en debattartikel om det skriande...

Tre nya specialister i logopedi

2020-01-13 21:17

Logopedförbundet är glada över att kunna presentera ytterligare tre specialister i logopedi. Det...

God Jul och Gott Nytt År

2019-12-20 09:36

Svenska Logopedförbundets styrelse önskar alla logopeder (och såklart alla andra som arbetar för ...

Enkät om logopeders arbetsmiljö och möjligheter till  kompetensutveckling

2019-12-11 14:19

Under sommaren genomförde tidningen Logopeden en webbenkät bland Sveriges logopeder. Resultaten h...

Nominera till Logopedförbundets priser

2019-11-15 13:15

Svenska Logopedförbundet delar ungefär vart tredje år ut Svenska Logopedpriset samt Svenska...

Reviderad specialistordning

2019-10-22 15:20

Nu finns reviderade anvisningar och ansökningshandlingar på Svenska Logopedförbundets hemsida.

Kartläggning av kommunlogopedi i Skåne

2019-10-21 13:45

Var du bor och vilken skola du går på avgör om du kan få stöd av logoped. Vissa skånska kommuner...

Förbundsmöte nästa år!

2019-08-23 17:04

Nya specialister i logopedi

2019-08-23 16:42

Vid specialistrådets vårsammanträde antogs två nya specialister i logopedi, Emma Kristoffersson o...

Nationella riktlinjer behövs för språkstörning

2019-07-11 18:34

Socialstyrelsen bör inkludera språkstörning i sitt arbete med nationella riktlinjer för...

Ordföranden har ordet

2019-06-27 11:04

Slofs ordförande Ulrika Guldstrand om det stadigt växande arbetsområdet skollogopedi, om lärares...

Röstbesvär - en folksjukdom?

2019-06-03 00:00

Förra året publicerades en artikel i Journal of Voice om prevalens av röstbesvär bland vuxna...

Palin PCI-kurs

2019-05-26 21:36

I slutet av april arrangerade Svenska Logopedförbundet en stamningsutbildning i Stockholm...

En kommunlogoped i hela Sörmland

2019-04-30 13:59

Flera kommuner i Sverige anser att logopeder fyller en viktig funktion och har anställt logopeder...

Samordnande logoped - vad är det?

2019-02-10 20:15

Språket är ett av våra viktigaste verktyg för att ta in och kommunicera kunskap vilket har lett...