En del av SRAT

Internationellt evidensarbete

Internationella riktlinjer/evidensbaserad praktik

Dysfagi

Det svenska nationella dysfaginätverkets riktlinjegrupp har sammanfattat och översatt internationella riktlinjer avseende dysfagi

 

Logopediska riktlinjer för utredning och behandling av Dystrofia myotonika typ 1.

De svenska logopederna Lotta Sjögreen och Lisa Bengtsson har medverkat i framtagandet av riktlinjerna, som publiceras av det amerikanska patientförbundet Myotonic dystrophy foundation: 

 

Danska socialstyrelsens riktlinjer vid taldyspraxi

 

Portalsidor för evidensbaserad praktik

 

Stroke/afasi