En del av SRAT

Etiska dilemman

Här presenteras ett antal situationer som kan tänkas uppstå på logopediska arbetsplatser. Varje situation utgör ett etiskt dilemma där det inte finns något facit kring vad som är en rätt eller orätt handling. Tanken med dessa dilemman är att de kan användas för att hålla den etiska diskussionen levande både på logopedutbildningen och på arbetsplatser runt om i landet.

 

  • Du har träffat en patient under många år inom habiliteringen där du arbetar och har utvecklat en god relation med både patient och föräldrar. Patienten är 16 år gammal, och under arbetet med att uppdatera hens kommunikationskarta uppfattar du att patienten gärna vill ha tillgång till ett antal svordomar. När du lyfter detta med föräldrarna uttrycker de bestämt att svordomar inte får ingå i patientens kommunikationsmaterial. Hur resonerar du och dina kollegor kring detta?

 

  • Din avdelning genomför just nu ett mindre forskningsprojekt med en magnetkamera och ni letar deltagare bland era patienter. Du har en inneliggande patient med kraftigt nedsatta kommunikativa och kognitiva förmågor efter en massiv hjärnblödning varpå hens förmåga att själv uttrycka samtycke är ytterst begränsat. Patientens företrädare är ett syskon som endast besöker patienten när nöden kräver. Hur tänker du kring den här samtyckessituationen?

 

  • Du har ett relativt ovanligt efternamn och är lätt att hitta på sociala medier. En dag får du ett meddelande via Facebook från en av dina röstpatienter som har tappat bort lappen med veckans övningar och de inbokade behandlingstiderna. Hen vill gärna få informationen skickad till sig via chatten. Hur hanterar du situationen? OBS! Denna situation kan även anpassas till att gälla logopeder som arbetar på små orter, och där patienter kan komma fram till en i mataffären eller liknande. Hur hanterar du detta?

 

  • Du har börjat använda Facebook och Instagram i ditt jobb för att nå ut brett med information och kunskap om den relativt lilla diagnosgrupp du arbetar med - barn med ätsvårigheter. Det är ett ämne som det behövs pratas mer om! Dina konton har börjat få stor spridning och du får fler och fler privata meddelanden från för dig okända personer som frågar om råd kring sina barns ätande. Hur tänker du kring den här formen av interaktion med presumtiva patienter?

 

Fortsätt gärna att diskutera logopedens roll i relation till sociala medier, då det är något som vi som kår behöver förhålla oss till. Har ni själva upplevt situationer som befunnit sig i gråzonen? Lyft detta i arbetsgruppen/studentgruppen och diskutera tillsammans.

 

Har du frågor eller funderingar kring innehållet på denna sida, alternativt om du vill bidra med fler etiska dilemman, kontakta karin.nilsson@logopedforbundet.se.