Svenska Logopedförbundet
En del av SRAT

Etik och sociala medier

Sociala medier har fått stort genomslag och fyller en viktig funktion för många logopeder. Logopeder är, liksom alla andra, fria att använda sociala medier och det är viktigt att logopeder är delaktiga och syns i offentliga diskussioner. Samtidigt måste den som väljer att medverka i sociala medier vara medveten om de risker som finns.

Svenska Logopedförbundet har tagit fram en vägledning för logopeder och logopedstuderande har till syfte att visa på etiska svårigheter och bidra till ett väl övervägt användande av sociala medier. 

Råd för logopeder i sociala medier, sammanfattning

  1. Sekretesslagstiftningen. Inga patientuppgifter får uppges på nätet
  2. Patient–logopedrelationen. Det är i de flesta fall olämpligt att logopeder och patienter utbyter personlig information på nätet.
  3. Logopedkårens anseende. Skriv sakligt och professionellt när du uttalar dig i egenskap av logoped.
  4. Marknadsföring. Logopeder bör även på sociala medier avhålla sig från påträngande marknadsföring.
  5. Kritik av arbetsgivaren. Tänk på att offentlig kritik av arbetsgivaren bör ske med viss eftertanke. Vänd dig till ombudsman på SRAT för stöd i arbetsrättsliga frågor.