En del av SRAT

Vetenskapliga artiklar

Logopeden arbetar för att underlätta spridningen av ny forskning genom att publicera kamratgranskade vetenskapliga artiklar om ämnet logopedi samt populärvetenskapliga sammanfattningar av logopedisk forskning.

Tidningen Logopedens läsare vill gärna ta del av aktuell svensk logopedisk forskning med klinisk relevans. Vi erbjuder flera olika möjligheter att bidra: vi publicerar kamratgranskade vetenskapliga artiklar, populärvetenskapliga sammanfattningar av artiklar publicerade annorstädes, sammanfattningar av examens- och masteruppsatser, samt reportage om pågående forskningsprojekt. 

Kontakta tidningen Logopedens vetenskaplige redaktör Joakim Körner Gustafsson om du är intresserad av att undersöka möjligheterna att nå en majoritet av Sveriges logopeder med dina resultat eller information om pågående studier. 

 Kontakt:  logopedenva@logopedforbundet.se

 

Tidigare kamratgranskade artiklar

Holm, H., & Rejnö Habte-Selassie, G. (2017). Svenska normer för flerspråkiga småbarn på språkförståelsedelen i Reynell Developmental Language Scales III. Logopeden 2, 16-21

Nygren, U., Grufman-Björnlund, S., Lindqvist, L., & Södersten, M. (2019). Skattning av rösten vid könsinkongruens. Logopeden 2, 12-18.

Öberg., L., & Lindgren, J. (2019). Referensdata för två nonordsrepetitionstest för svensktalande vuxna: effekter av nonordstyp, nonordslängd och förekomst av konsonantkluster. Logopeden 4, 12-17.

Altayyar, A., (2021).  Utvärdering av en webbutbildning inom dysfagi för sjuksköterskor och undersköterskor på särskilda boenden. Logopeden 2, 20-24.

Whitling, S., Dieden, E., Säwén, S., & Hunter, E. J. (2022). Rösttrötthetsindex (RTI) på svenska. Logopeden 1, 18-24.