Svenska Logopedförbundet
En del av SRAT

Vetenskapliga artiklar

Logopeden arbetar för att underlätta spridningen av ny forskning genom att publicera kamratgranskade vetenskapliga artiklar om ämnet logopedi.

Nytillträdd vetenskaplig redaktör är Joakim Körner Gustafsson. Till följd av en kortare period där posten som vetenskaplig redaktör varit vakant är handläggningstiden lite längre än vanligt under hösten 2020.

Kontakt:  logopedenva@logopedforbundet.se