Prenumerera

För dig som inte är medlem i Svenska Logopedförbundet kostar en årlig prenumeration av Logopeden 250 kr (300 kr utanför Sverige). Prenumeration säljs per helår.

Utgivning Logopeden 2018 

Nr 1 Manusstopp: 18 januari. Utgivning: 8-15 februari
Nr 2 Manusstopp: 9 maj. Utgivning: 31 maj-7 juni
Nr 3 Manusstopp: 16 augusti. Utgivning: 6-13 september
Nr 4 Manusstopp: 8 november. Utgivning: 29 november-6 december

Kontakta redaktörerna, logopeden@logopedforbundet.se för att teckna prenumeration!