Kontakt

Kontaktuppgifter till tidningen Logopeden.

Redaktion

Karin Sjögren och Signe Tonér
logopeden@logopedforbundet.se 

Vetenskaplig redaktör

Vakant

Redaktionsråd

Karin Sjögren, Signe Tonér, Stina Flodin

Prenumeration

Tidningen kommer ut med fyra nummer och kostar 250 kronor per år (300 kronor per år för internationella prenumeranter). Tidningen ingår i medlemskapet i Svenska Logopedförbundet.

Ansvarig utgivare

Ulrika Guldstrand

Redaktörer