En del av SRAT

Kontakt

Kontaktuppgifter till tidningen Logopeden.

Redaktion

Stina Lindkvist och Signe Tonér
logopeden@logopedforbundet.se 

Vetenskaplig redaktör

Cecilia Nakeva von Mentzer

logopedenva@logopedforbundet.se

Redaktionsråd

Stina Lindkvist, Signe Tonér, Stina Flodin

Prenumeration

Tidningen kommer ut med fyra nummer och kostar 250 kronor per år (300 kronor per år för internationella prenumeranter). Tidningen ingår i medlemskapet i Svenska Logopedförbundet.

Ansvarig utgivare

Kerstin Wiström