Annonsera

Tidningen som sprider kunskap och utbildnings-, forskning- och yrkesfrågor rörande kommunikation, tal, språk, röst och sväljning når ut till i stort sett alla logopeder i Sverige. Som landets ledande tidning erbjuder vi de bästa kontaktytorna mot en kår som är intresserad av nya arbeten, utvecklande kurser samt hjälpmedel och produkter inom både vård och skola.

Annonsbokning

Signe Tonér
logopeden@logopedforbundet.se

Utgivning Logopeden 2019 

Nr 1 Manusstopp: 17 januari. Utgivning: 8 februari
Nr 2 Manusstopp: 9 maj. Utgivning: 31 maj
Nr 3 Manusstopp: 22 augusti. Utgivning: 13 september
Nr 4 Manusstopp: 7 november. Utgivning: 29 november