Svenska Logopedförbundet
En del av SRAT

Annonsera

Tidningen som sprider kunskap och utbildnings-, forskning- och yrkesfrågor rörande kommunikation, tal, språk, röst och sväljning når ut till i stort sett alla logopeder i Sverige. Som landets ledande tidning erbjuder vi de bästa kontaktytorna mot en kår som är intresserad av nya arbeten, utvecklande kurser samt hjälpmedel och produkter inom både vård och skola.

Annonsbokning

Signe Tonér
logopeden@logopedforbundet.se

Utgivning Logopeden 2021 

Nr 1 Manusstopp: 21 januari. Utgivning: 11 februari
Nr 2 Manusstopp: 13 maj. Utgivning: 3 juni
Nr 3 Manusstopp: 26 augusti. Utgivning: 16 september
Nr 4 Manusstopp: 4 november. Utgivning: 25 november