Svenska Logopedförbundet
En del av SRAT

Tidningen Logopeden

Svenska Logopedförbundets tidning Logopeden bevakar utbildning, forskning och yrkesfrågor för logopedkåren.

Logopeden är Svenska Logopedförbundets medlemstidning och kommer ut med fyra nummer om året. Tidningen bevakar aktuella debatter, forskning och fackliga nyheter som berör logopeder. Logopeden publicerar också kamratgranskade vetenskapliga artiklar.

Utgivning Logopeden 2021 

Nr 4: utgivning: 25 november

Utgivning Logopeden 2022

  • Nr 1: manusstopp 20 januari, utgivning 10-17 februari
  • Nr 2: manusstopp 12 maj, utgivning 2-9 juni
  • Nr 3: manusstopp 25 augusti, utgivning 15-22 september
  • Nr 4: manusstopp, 3 november, utgivning 24 november-1 december

Prenumerera på Logopeden

Logopeden ingår givetvis i ditt medlemsskap i Svenska Logopedförbundet. Om du vill prenumerera på Logopeden utan medlemskap kostar en helårsprenumeration 350 kr från och med 2021.

Skicka bidrag till Logopeden

Vi tar gärna emot artiklar och tips på vad ni vill läsa om i tidningen Logopeden. En sida i tidningen motsvarar ungefär 2500 tecken (inklusive blanksteg). En text bör inte överstiga 5000 tecken. Inskickade bidrag publiceras även digitalt i olika former via Logopedförbundets kanaler.  

Redaktörer: Stina Lindkvist och Signe Tonér, logopeden@logopedforbundet.se

Tidningen

Här kan du läsa senaste numret av tidningen Logopeden. I vårt tidningsarkiv hittar du äldre nummer.

Nummer tre av tidningen Logopeden 2021

Logopedens tidningsarkiv