Tidningen Logopeden

Svenska Logopedförbundets tidning Logopeden bevakar utbildning, forskning och yrkesfrågor för logopedkåren.

Logopeden är Svenska Logopedförbundets medlemstidning och kommer ut med fyra nummer om året. Tidningen bevakar aktuella debatter, forskning och fackliga nyheter som berör logopeder. Logopeden publicerar också kamratgranskade vetenskapliga artiklar.

Prenumerera på Logopeden

Logopeden ingår givetvis i ditt medlemsskap i Svenska Logopedförbundet. Om du vill prenumerera på Logopeden utan medlemskap i Slof kostar en helårsprenumeration kostar 250 kr (300 kr utanför Sverige).

Tidningen Logopeden

 

Logopedens tidningsarkiv

 Logopedens arkiv