Tidningen Logopeden

Svenska Logopedförbundets tidning Logopeden bevakar utbildning, forskning och yrkesfrågor för logopedkåren.

Logopeden är Svenska Logopedförbundets medlemstidning och kommer ut med fyra nummer om året. Tidningen bevakar aktuella debatter, forskning och fackliga nyheter som berör logopeder. Logopeden publicerar också kamratgranskade vetenskapliga artiklar.

Utgivning Logopeden 2019 

Nr 1 Manusstopp: 17 januari. Utgivning: 7-14 februari
Nr 2 Manusstopp: 9 maj. Utgivning: 30 maj-7 juni
Nr 3 Manusstopp: 22 augusti. Utgivning: 12-19 september
Nr 4 Manusstopp: 7 november. Utgivning: 28 november-5 december

Prenumerera på Logopeden

Logopeden ingår givetvis i ditt medlemsskap i Svenska Logopedförbundet. Om du vill prenumerera på Logopeden utan medlemskap i Slof kostar en helårsprenumeration  250 kr (300 kr utanför Sverige).

Skicka bidrag till Logopeden

Vi tar gärna emot artiklar och tips på vad ni vill läsa om i tidningen Logopeden. En sida i tidningen motsvarar 2 - 2500 tecken (inklusive blanksteg). En text bör inte överstiga 5000 tecken. Inskickade bidrag publiceras även digitalt i olika former via Slofs kanaler.  

Redaktörer: Stina Lindkvist och Signe Tonér, logopeden@logopedforbundet.se

Tidningen Logopeden

Logopedens tidningsarkiv