En del av SRAT

Tidningen Logopeden

Logopedförbundets tidning Logopeden bevakar utbildning, forskning och yrkesfrågor för logopedkåren.

Logopeden är Logopedförbundets medlemstidning och kommer ut med fyra nummer om året. Tidningen bevakar aktuella debatter, forskning och fackliga nyheter som berör logopeder. Logopeden publicerar också kamratgranskade vetenskapliga artiklar.

Utgivning Logopeden 2023

  • Nr 1: manusstopp 26 januari, utgivning 16-23 februari
  • Nr 2: manusstopp 11 maj, utgivning 1-10 juni
  • Nr 3: manusstopp 31 augusti, utgivning 21-27 september
  • Nr 4: manusstopp 9 november, utgivning 30 november-7 december

Prenumerera på Logopeden

Logopeden ingår givetvis i ditt medlemsskap i Logopedförbundet. Om du vill prenumerera på Logopeden utan medlemskap kostar en helårsprenumeration 350 kr.

Skicka bidrag till Logopeden

Vi tar gärna emot artiklar och tips på vad ni vill läsa om i tidningen Logopeden. En sida i tidningen motsvarar ungefär 2500 tecken (inklusive blanksteg). En text bör inte överstiga 5000 tecken. Inskickade bidrag publiceras även digitalt i olika former via Logopedförbundets kanaler.  

Redaktörer: Stina Lindkvist och Signe Tonér, logopeden@logopedforbundet.se

Tidningen

Här kan du läsa senaste numret av tidningen Logopeden. I vårt tidningsarkiv hittar du äldre nummer.

Nummer två av tidningen Logopeden 2023

Logopedens tidningsarkiv