Kurs i PCI - Parent Child Interaction Therapy

Svenska Logopedförbundet anordnar kurs i PCI - Parent Child Interaction Therapy den 24-26 april på Danderyds sjukhus.

Svenska Logopedförbundet anordnar en 2,5 dagarskurs i PCI - Parent Child Interaction Therapy, en behandlingsform som riktas till familjer med barn som stammar. Denna gång inriktas kursen på yngre barn upp till 7 år. Kursledare kommer från Palin Centre i Storbritannien. Kursen hålls 24-26 april i samarbete med Talkliniken som tillhandahåller lokaler på Danderyds sjukhus i Stockholm.

Deltagare som fullföljer hela kursen kommer att bli certifierade.

Inför kursstart kommer kursdeltagarna att förväntas sätta sig in i manualen som skickas digitalt.

Kostnad:
5000 kr (exklusive moms) för medlemmar i Logopedförbundet
6000 kr (exklusive moms) för andra

Anmälan till kursen är nu stängd!

Läs mer om PCI-kursen här.

Läs mer om Michael Palin Centre här.