En del av SRAT

Lunchseminarier

En fredag varje månad anordnar Logopedförbundet livesända digitala lunchseminarier där svenska forskare och doktorander berättar om aktuell forskning och kliniskt verksamma logopeder presenterar olika utvecklingsprojekt.

Information till åhörare

Lunchseminarierna  är öppna för alla och kostnadsfria. För mer information och anmälan till respektive seminarium se vår kalender där informationen uppdateras i takt med att schemat blir klart.

Information till talare

För dig som är forskare eller doktorand inom logopedi finns möjlighet att nå ut till kåren med din forskning och för dig som är kliniskt verksam och har drivit något spännande utvecklingsarbete på din arbetsplats är seminarierna ett ypperligt tillfälle att sprida goda exempel. Logopedförbundet sköter allt kringarbete, det enda du behöver göra är att förbereda din presentation.

Kontakt

 

Lunchseminarier våren 2024

Information om kommande lunchseminarier uppdateras löpande.


Tidigare seminarier

2023

Fredrik Sand - om digital testning och träning av patienter med neurodegenerativa sjukdomar

Laleh Nayeb - om flerspråkiga barn och Barnhälsovårdens språkscreeningar

Nelli Kalnak och Åsa Fridlizius - Vem vill bli specialistlogoped? Resultat och diskussion kring specialistlogopedernas enkät

Margareta Gonzalez Lind - Sväljsvårigheter vid lungsjukdom

Karolina Larsson - Flerspråkighet i förskolan

Helena Hybbinette - Talapraxi efter stroke: Diagnostisering och återhämtningsmönster

Archenti, Hallin, Kalnak, Kjellmer, Kristoffersson - Diagnostisering av språkstörning vid samförekommande tillstånd

Uppdaterad augusti 2023!

Under det senaste decenniet har synsättet på utvecklingsrelaterade diagnoser (t ex språkstörning) gått från att man sett dem som isolerade tillstånd till att förstå att de ofta samförekommer och samverkar. Inom logopedkåren har vi olika källor och tankesätt när vi överväger diagnosen språkstörning vid samförekommande tillstånd. Archenti och Kjellmer har sammanställt olika källors syn på några relevanta aspekter avseende samförekommande språksvårigheter vid autism respektive lindrig intellektuell funktionsnedsättning (se tabell nedan).

Tanken med tabellen är att starta diskussion och dialog inom logopedkåren för att få förståelse för att och varför det idag finns olika praxis, synsätt samt gränsdragningar. Förhoppningen är att sådana diskussioner och dialoger i förlängningen kan leda till en ökad samsyn och gemensam praxis. Den variation i praxis gällande diagnostisering som finns idag gör funktionsbeskrivningar och uppföljningar av språkliga svårigheter desto viktigare.

Maria Archenti och Lisen Kjellmer, 2023-08-18

Susanne Rex - Taldyspraxi

 


 2022

Sanna Kraft - Skrivande hos barn med läs- och skrivsvårigheter

Ellen Backman - Upplevelser hos föräldrar till barn med gastrostomi

Malin Dahlby Skog - Uppföljning av språk och kognition hos tonåringar och unga vuxna med cochleaimplantat

Amanda NybergSchool-based abuse prevention for children with communicative and/or cognitive disabilities

Malin Påhls Hansson - Patienters erfarenhet av distansmöten  

Karin Dahlin - Om vårdpersonals kunskaper gällande laryngektomerade patienters luftväg och hur man ska agera i en akutsituation

Camilla Olsson - Kommunikation och exekutiva funktioner vid grav afasi

Signe Tonér - Samband mellan språkliga förmågor och exekutiva hos svenska förskolebarn i åldrarna 4-6 år

 


 2021

Åsa MogrenOrofacial function in children with speech sound disorders 
Presentationen hittar du här.

Ineke Samson - Stamning hos unga kvinnor och män

Liza Bergström - Nyfiken på master, att doktorera eller starta ett forskningsprojekt på din arbetsplats?
Presentationen hittar du här.

Hanna Steurer - Utvärdering av ett nytt behandlingsprogram för tal och kommunikation vid Parkinsons sjukdom - analys av tal, kommunikation samt neuroplasticitet.
Presentationen hittar du här.

Elias Ingebrand - Lärande för personer med demens

Liza Bergström - Clinical research within dysphagia – current project status and future opportunities

Karin Nilsson - Avkodning och läsförståelse hos ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning

Anna Fäldt - Targeting toddlers’ communication difficulties at the Swedish child health services – a public health perspective