En del av SRAT

Lunchseminarier

En fredag varje månad anordnar Logopedförbundet livesända digitala lunchseminarier där svenska forskare och doktorander berättar om aktuell forskning och kliniskt verksamma logopeder presenterar olika utvecklingsprojekt.

Information till åhörare

Lunchseminarierna  är öppna för alla och kostnadsfria. För mer information och anmälan till respektive seminarium se vår kalender där informationen uppdateras i takt med att schemat blir klart.

Information till talare

För dig som är forskare eller doktorand inom logopedi finns möjlighet att nå ut till kåren med din forskning och för dig som är kliniskt verksam och har drivit något spännande utvecklingsarbete på din arbetsplats är seminarierna ett ypperligt tillfälle att sprida goda exempel. Logopedförbundet sköter allt kringarbete, det enda du behöver göra är att förbereda din presentation.

Kontakt

Lunchseminarier 2023

2 juni

Nelli Kalnak och Åsa Fridlizius, nätverket Sveriges Specialistlogopeder - Vem vill bli specialistlogoped? Resultat och diskussion kring specialistlogopedernas enkät. 

 

Information om kommande lunchseminarier uppdateras löpande.


Tidigare seminarier

2023

Margareta Gonzalez Lind - Sväljsvårigheter vid lungsjukdom

Karolina Larsson - Flerspråkighet i förskolan

 

Helena Hybbinette - Talapraxi efter stroke: Diagnostisering och återhämtningsmönster

Archenti, Hallin, Kalnak, Kjellmer, Kristoffersson - Diagnostisering av språkstörning vid samförekommande tillstånd

 

Susanne Rex - Taldyspraxi

 


 2022

Sanna Kraft - Skrivande hos barn med läs- och skrivsvårigheter

Ellen Backman - Upplevelser hos föräldrar till barn med gastrostomi

Malin Dahlby Skog - Uppföljning av språk och kognition hos tonåringar och unga vuxna med cochleaimplantat

Amanda NybergSchool-based abuse prevention for children with communicative and/or cognitive disabilities

Malin Påhls Hansson - Patienters erfarenhet av distansmöten  

Karin Dahlin - Om vårdpersonals kunskaper gällande laryngektomerade patienters luftväg och hur man ska agera i en akutsituation

Camilla Olsson - Kommunikation och exekutiva funktioner vid grav afasi

Signe Tonér - Samband mellan språkliga förmågor och exekutiva hos svenska förskolebarn i åldrarna 4-6 år

 


 2021

Åsa MogrenOrofacial function in children with speech sound disorders 
Presentationen hittar du här.

Ineke Samson - Stamning hos unga kvinnor och män

Liza Bergström - Nyfiken på master, att doktorera eller starta ett forskningsprojekt på din arbetsplats?
Presentationen hittar du här.

Hanna Steurer - Utvärdering av ett nytt behandlingsprogram för tal och kommunikation vid Parkinsons sjukdom - analys av tal, kommunikation samt neuroplasticitet.
Presentationen hittar du här.

Elias Ingebrand - Lärande för personer med demens

Liza Bergström - Clinical research within dysphagia – current project status and future opportunities

Karin Nilsson - Avkodning och läsförståelse hos ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning

Anna Fäldt - Targeting toddlers’ communication difficulties at the Swedish child health services – a public health perspective