En del av SRAT

Lunchseminarier

Första fredagen varje månad anordnar Logopedförbundet livesända digitala lunchseminarier där svenska forskare och doktorander berättar om aktuell forskning och kliniskt verksamma logopeder presenterar olika utvecklingsprojekt.

Information till åhörare

Lunchseminarierna  är öppna för alla och kostnadsfria. För mer information och anmälan till respektive seminarium se vår kalender där informationen uppdateras i takt med att schemat blir klart.

Information till talare

För dig som är forskare och doktorand inom logopedi finns möjlighet att nå ut till kåren med din forskning och för dig som är kliniskt verksam och har drivit något spännande utvecklingsarbete på din arbetsplats är seminarierna ett ypperligt tillfälle att sprida goda exempel. Logopedförbundet sköter allt kringarbete, det enda du behöver göra är att förbereda din presentation. Det finns fortfarande lediga tider under 2022.

Kontakt

 

Hösten 2022

5 oktober: Malin Dahlby Skog - uppföljning av språk och kognition hos tonåringar och unga vuxna med cochleaimplantat

17 november: Ellen Backman - Upplevelser hos föräldrar till barn med gastrostomi

 

Tidigare seminarier

2022

Amanda NybergSchool-based abuse prevention for children with communicative and/or cognitive disabilities

Malin Påhls Hansson - Patienters erfarenhet av distansmöten  

Karin Dahlin - Om vårdpersonals kunskaper gällande laryngektomerade patienters luftväg och hur man ska agera i en akutsituation

Camilla Olsson - Kommunikation och exekutiva funktioner vid grav afasi
Presentationen hittar du här.

Signe Tonér - Samband mellan språkliga förmågor och exekutiva hos svenska förskolebarn i åldrarna 4-6 år

 

2021

Åsa Mogren - Orofacial function in children with speech sound disorders 
Presentationen hittar du här.

Ineke Samson - Stamning hos unga kvinnor och män

Liza Bergström - Nyfiken på master, att doktorera eller starta ett forskningsprojekt på din arbetsplats?
Presentationen hittar du här.

Hanna Steurer - Utvärdering av ett nytt behandlingsprogram för tal och kommunikation vid Parkinsons sjukdom - analys av tal, kommunikation samt neuroplasticitet.
Presentationen hittar du här.

Elias Ingebrand - Lärande för personer med demens

Liza Bergström - Clinical research within dysphagia – current project status and future opportunities

Karin Nilsson - Avkodning och läsförståelse hos ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning

Anna Fäldt - Targeting toddlers’ communication difficulties at the Swedish child health services – a public health perspective