En del av SRAT

Kurs: ARFID, ätsvårigheter och selektivt ätande

Välkommen till Logopedförbundets digitala föreläsningsdag om ARFID, ätsvårigheter och selektivt ätande.

Ta del av olika perspektiv och infallsvinklar kring ämnet från flera professioner, till exempel logoped och arbetsterapeut, men även ett inifrånperspektiv från en person med ARFID och förälder till barn med ARFID.

Tid och datum:
28 april 2022 klockan 8.30-15.45

Plats:
Digitalt via Zoom

Föreläsare:
Lisa Dinkler, leg. logoped Ph.D,
Malin Ekström leg. arbetsterapeut och lic. kostrådgivare,
Hanna Janebrink, leg. logoped,
Cecilia Samuelsson leg. logoped,
My Jernkrok.

Innehåll:
• ARFID – Diagnostik, samband med NPF, och aktuell forskning
• Hur neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan påverka vårt förhållande till mat
• Habiliteringsinsatser vid selektivt ätande - teamsamverkan, SOS-metoden och AKK.
• Att bygga upp verksamheten för omhändertagande av barn med ätsvårigheter - exempel från verkligheten
• ARFID i vardagen, en berättelse inifrån

 Pris:
1200 kronor för medlemmar i Logopedförbundet
1700 kronor för icke-medlemmar
Fakturering sker inför kursdagen.

 

Sista anmälningsdag 14/4

Mer information samt detaljerat program kommer.