En del av SRAT

Kurs: Kommunikationspartnerträning KPT

Välkommen till digital utbildning om kommunikationspartnerträning, KPT, via Zoom.  Kursens syfte är att ge en introduktion till kommunikationspartnerträning (KPT) och att inspirera till användning i olika sammanhang. Det blir också ett tillfälle för logopeder från olika delar av landet att mötas och utbyta erfarenheter.

FULLBOKAT

Kommunikationspartnerträning innebär att närstående till personer med afasi får träning i kommunikationstekniker. Syftet för den närstående är att lära sig tekniker som kan underlätta i samtalet med sin närstående. Träningen planeras oftast av en logoped och utgår i regel från något av de olika träningsprogram i kommunikation som finns.

I den här kursen får du en introduktion och inspiration till KPT samt även möjlighet till att utbyta erfarenheter med andra logopeder.

Kursen sker helt via Zoom och är uppdelad på två heldagar.
Kursdag 1 fokuserar på närstående som kommunikationspartners och utgår från ett dyadperspektiv. Kursledare är Charlotta Saldert, professor i logopedi och Karin Eriksson, överlogoped och Med. dr.

Kursdag 2 fokuserar främst på vårdpersonal som kommunikationspartners, men även på logopeders möjliga roll i det större civilsamhället. Innehållet utgår främst från Supported Conversations for Adults with Aphasia. Kursledare är Kajsa Söderhielm, specialistlogoped och Malin Bauer, logoped och MSc.

Kursdagarna kommer att innehålla föreläsningar, praktiska övningar och diskussion.

Pris:
Medlem i Logopedförbundet:  3 000:- (exkl moms)
Icke-medlem: 4 500:- (exkl moms)

Datum:
Tisdag 18/4 och måndag 24/4, heldagar.

Anmälan:
https://forms.gle/qWbejEkpzEdThY1B7 Kursen fullbokad!

Begränsat antal platser. Vid för få anmälda kan kursen komma att ställas in.

Vid frågor kontakta kursansvarig, julia.andersson@logopedforbundet.se