Svenska Logopedförbundet
En del av SRAT

Kurs selektiv mutism - OBS inställd

OBS. På grund av covid-19 ställs tyvärr den aktuella kursen in. Anmälda deltagare är informerade via e-post. Ev nytt datum för kursen kommer att annonseras i våra kanaler så fort vi vet mer.

Den 24 mars 2020 arrangerar Svenska logopedförbundet en heldagskurs med tonvikt på det aktuella forskningsläget för selektiv mutism. En av Skandinavens mest erfarna kliniker och forskare på området kommer till Sverige: dr Hanne Kristensen från Oslo, Norge. Logopedkliniken, Danderyds sjukhus, står för lokal för evenemanget.

Läs mer om kursen här.

Sista anmäldsdag har passerat och det går inte att anmäla sig.