En del av SRAT

Panelsamtal om diagnostisering av språkstörning

24 februari 2023, 12:15 – 13:00

Plats: Zoom

"Ska vi diagnostisera språkstörning också?" Logopedförbundet bjuder in till ett panelsamtal om praxis, (brist på?) konsensus och vägar framåt när det gäller diagnostisering av språkstörning vid samförekommande tillstånd.

Medverkande (ej komplett):

Logoped/biträdande universitetslektor Anna Eva Hallin (Karolinska institutet), logoped/universitetslektor Lisen Kjellmer (Göteborgs universitet), habiliteringslogoped/specialistlogoped Emma Kristoffersson (Region Skåne).

Moderator: Signe Tonér.

Utgångspunkten för diskussionen är Kjellmer och Hallins artikel om diagnostisering och diagnoskodning av språkstörning vid samförekommande tillstånd som publicerades i tidningen Logopeden nr 4 2022.

Seminariet är kostnadsfritt men anmälan krävs. 

Kalender

feb
15

15 februari 2023

Styrelsemöte februari

Digitalt

feb
24

24 februari 2023, 12:15 – 13:00

Panelsamtal om diagnostisering av språkstörning

Zoom

mar
09

09 mars 2023 – 11 mars 2023

NLL:s vinterkonferens

Thon hotell arena, Lilleström