En del av SRAT

Lunchseminarium: Susanne Rex

03 februari 2023

Plats: Digitalt via Zoom

Taldyspraxi innebär svårigheter med att planera och samordna de rörelser som sker vid tal. Vi vet att det kan vara svårt att särskilja taldyspraxi hos barn från talsvårigheter med annan grund (framför allt lingvistisk/fonologisk). Men hur gör vi bedömningar som ger underlag till säkrare diagnostiska beslut? Susanne delar med sig av sitt forskningsprojekt vid årets första lunchseminarium

Susanne Rex är logoped och arbetar på Logopedimottagningen på Skånes Universitetssjukhus med bedömning och behandling av språk- och talsvårigheter samt oralmotorisk funktion.

Susanne disputerade i somras vid Karolinska Institutet och har i sitt forskningsprojekt utarbetat och validerat ett svenskt test för talmotorisk bedömning och undersökt symptom, mått och metoder som är värdefulla vid bedömning av talstörning och misstänkt taldyspraxi hos barn. Dynamisk bedömning vid talstörning är i fokus i en av studierna. Susanne kommer att presentera några av resultaten från sitt avhandlingsprojekt och dess kliniska implikationer.

Datum och tid: Fredag den 3 februari kl 12.15-12.45
Plats: Zoom
Varmt välkommen!

Alla intresserade är välkomna att delta!

OBS! I anmälningsformuläret hittar du Zoomlänk till seminariet, spara den i din kalender. Länken kommer inte att mailas ut!

Kalender

feb
15

15 februari 2023

Styrelsemöte februari

Digitalt

feb
24

24 februari 2023, 12:15 – 13:00

Panelsamtal om diagnostisering av språkstörning

Zoom

mar
09

09 mars 2023 – 11 mars 2023

NLL:s vinterkonferens

Thon hotell arena, Lilleström