En del av SRAT

Seminarium om äldres ätande, sväljning och munhälsa

29 november 2022, 08:30

Plats: Socialstyrelsen, Rålambsvägen 3, Stockholm. Lokal: Jämlikheten. Det finns också möjlighet att delta digitalt.

Logopedförbundet och Socialstyrelsen arrangerar ett gemensamt seminarium med fokus på hur vi tillsammans i vård och omsorg samt tandvård kan främja välbefinnande för målgruppen äldre. Med ett personcentrerat förhållningssätt kan fler kompetenser samverka runt personer som behöver stöd och behandling för fungerande måltider och nutrition.

På programmet:

  • Tandvård och munhälsa, uppdaterade nationella riktlinjer
  • Ett näringsrikt samarbete så att färre äldre personer drabbas av undernäring.
  • Dysfagi – vad behövs inom vård och omsorg? Föreläsning med logoped och med. dr Patricia Hägglund
  • Nutrition främjas med ett gott samarbete mellan kommun och region
  • Nytt utbildningspaket om ät- och sväljsvårigheter

Tipsa gärna andra professioner och chefer om detta evenemang!

Anmälan:
Seminariet är kostnadsfritt. Det finns också möjlighet att delta digitalt (anmälan krävs). 


Kontakt:
Kerstin Wiström, kerstin.wistrom@logopedforbundet.se
Peter Lundholm, peter.lundholm@socialstyrelsen.se

 

(Seminariet kommer att spelas in och tillgängliggöras i efterhand via Socialstyrelsen.)

Kalender

dec
05

05 december 2022, 13:00 – 15:00

Utbildning LAS & omställning, region- och kommunsektorn

dec
09

09 december 2022

Lunchseminarium: Sanna Kraft

Zoom

dec
12

12 december 2022, 11:45 – 12:30

Lunchwebbinarium: SRAT:s arbetsmiljörapport

Zoom