En del av SRAT

Nätverksträff dysfagi

09 november 2022

Plats: Skandiasalen Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Välkommen till den sjunde träffen för Nationella dysfaginätverket!

Nationella dysfaginätverket riktar sig i huvudsak till logopeder och dietister som arbetar med ät- och sväljsvårigheter. Syftet med dagen är kunskapsdelning, främja fortsatt arbete i arbetsgrupperna samt möjliggöra nätverkande mellan och inom professionerna.

Vid önskemål går dagen att följa digitalt. Väjer man detta kan man dock ej vara aktiv och ställa frågor eller delta under diskussioner.

Preliminärt program

  • 8.30: Registrering, fika, sponsorutställning
  • 9.30: Föreläsning Pediatric Feeding Disorder
  • 10.00: Presentation av arbetsgrupper
  • 12.30: LUNCH
  • 13.15: Föreläsning: Kartläggning av evidens för behandlingsmetoder vid dysfagi
  • 13.45: Presentation forskning/kliniska projekt
  • 15.10: Föreläsning: Funktionella sväljsvårigheter - erfarenheter från Oralmotoriskt centrum, Danderyds sjukhus
  • 15.40: Sammanfattning, framtidsplaner

 Tack vare sponsring är dagen kostnadsfri!

Anmälan senast 21 oktober!

Kontakt:

Kalender

feb
15

15 februari 2023

Styrelsemöte februari

Digitalt

feb
24

24 februari 2023, 12:15 – 13:00

Panelsamtal om diagnostisering av språkstörning

Zoom

mar
09

09 mars 2023 – 11 mars 2023

NLL:s vinterkonferens

Thon hotell arena, Lilleström