En del av SRAT

Lunchseminarium: Malin Dahlby Skog

05 oktober 2022, 12:15 – 12:45

Plats: Zoom

Cochleaimplantat (CI) är ett avancerat tekniskt hjälpmedel som ger många barn som föds döva möjligheten att utveckla talat språk. Vi vet att det gynnsamt för den tidiga talspråksutvecklingen att få implantat tidigt. Men hur går det sen?

Malin Dahlby Skoog är doktorand i ett stort multidisciplinärt projekt på Karolinska Institutet där man följer upp personer som vuxit upp med CI och nu är tonåringar och unga vuxna. Hennes projekt tittar närmare på språklig och kognitiv utveckling, med fokus på metaforförståelse och exekutiva funktioner. Spelar ålder vid implantation roll även för högre språkliga och kognitiva förmågor?

Logopedförbundets lunchseminarier är öppna för alla intresserade men anmälan krävs. Kom ihåg att spara Zoomlänken som du får via anmälningsformuläret, den kommer inte att mailas ut!

Kalender

sep
30

30 september 2022

Disputation Anna Nyman

Campus FlemingsbergFöreläsningssal Månen, ANA 8, plan 9 / Zoom

okt
05

05 oktober 2022, 12:15 – 12:45

Lunchseminarium: Malin Dahlby Skog

Zoom

okt
07

07 oktober 2022, 11:00 – 12:00

Uppstart: flerspråkighetsnätverk

Zoom