En del av SRAT

Lunchseminarium

21 januari 2022

Plats: Zoom

Samband mellan språk och exekutiva förmågor hos barn

Signe Tonér är förbundets eminenta kommunikatör och en av redaktörerna för Logopeden. I våras disputerade hon inom lingvistik och är nu lektor på förskollärarutbildningen på Stockholms universitet.

En stor mängd studier vittnar om samband mellan språkliga förmågor och exekutiva funktioner men hur kan det här sambandet förstås och hur ser det ut hos svenska förskolebarn i åldrarna 4-6 år? Signe delar med sig av sin forskning inom området. 

Plats: Digitalt via Zoom

Tid: 12:15.12:45

 

Kalender

sep
15

15 september 2022

Nationell nätverksträff för logopeder inom förskola/skola

Stora Björn, Galaxen Quality Hotel, Jussi Björlings väg 25, Borlänge

sep
21

21 september 2022 – 22 september 2022

Kurs: Understanding and Promoting Motivation: From Theory to Practice

sep
22

22 september 2022, 13:00 – 23 september 2022, 12:00

Nationell nätverksträff för logopeder som arbetar med stamning

Danderyds sjukhus, Stockholm