Svenska Logopedförbundet
En del av SRAT

Lunchseminarium

21 januari 2022

Plats: Zoom

Samband mellan språk och exekutiva förmågor hos barn

Signe Tonér är förbundets eminenta kommunikatör och en av redaktörerna för Logopeden. I våras disputerade hon inom lingvistik och är nu lektor på förskollärarutbildningen på Stockholms universitet.

En stor mängd studier vittnar om samband mellan språkliga förmågor och exekutiva funktioner men hur kan det här sambandet förstås och hur ser det ut hos svenska förskolebarn i åldrarna 4-6 år? Signe delar med sig av sin forskning inom området. 

Plats: Digitalt via Zoom

Tid: 12:15.12:45

 

Kalender

jan
20

20 januari 2022, 11:30 – 13:00

Ordförandeforum

Zoom

jan
21

21 januari 2022

Lunchseminarium

Zoom

mar
18

18 mars 2022

Ordförandeforum

SRAT:s kansli, Malmskillnadsgatan 48, Stockholm