Svenska Logopedförbundet
En del av SRAT

Ordförandeforum

22 januari 2021

Plats: Plats: Zoom

Ordförandeforum riktar sig till ordförande och vice ordförande i förbundets lokalföreningar

Innehållet i Ordförandeforum följer samma struktur och arrangeras av styrelsens lokalföreningsansvariga, Pia Sjölund och Malin Påhls Hansson.

  • Ordförande Kerstin Wiström inleder med uppdatering från förbundet. 
  • Kort presentationsrunda. 
  • Kompetensutvecklande inslag med intern eller extern gäst - om styrelse- och eller påverkansarbete.
  • Utbyter av lokalföreningserfarenheter - två föreningar delger framgångar och utmaningar i föreningsverksamheten.
  • Avslutande ord, önskemål om innehåll till nästkommande Ordförandeforum.

 

Målsättningen med regelbundna Ordförandeforum är att skapa en kontinuerlig dialog mellan förbundets lokalföreningar och styrelse. Att skapa ett forum för erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling. 

Anmälan sker till malin.pahls.hansson@logopedforbundet.se och pia.sjolund@logopedforbundet.se, gärna en vecka innan planerat event.  

Kalender

maj
21

21 maj 2021

Ordförandeforum

Plats: Zoom

maj
26

26 maj 2021, 13:00

Disputation: "Ordinary mealtimes under extraordinary circumstances"

Zoom

jun
04

04 juni 2021, 12:15

Lunchseminarium med Hanna Steurer

Zoom