Svenska Logopedförbundet
En del av SRAT

Lunchseminarium med Liza Bergström

16 april 2021, 12:15 – 12:45

Plats: Zoom

Ämne: Clinical research within dysphagia – current project status and future opportunities

Liza Bergström är forskare vid Göteborgs Universitet samt leg logoped vid REMEO, Stockholm och Danderyd sjukhus.

Liza kommer att presentera den pågående forskning hon driver samt framtida kliniska forskningsmöjligheter. 

  • Översättning av DOSS (Dysphagia Outcome Severity Scale) och andra dysfagimått
  • Cervikal auskultation som en del av den klinisk sväljbedömning – validering med FUS
  • Framtidsforskning: dysfagi hos trakeostomerade patienter, implementering av IDDSI

 

Seminariet kommer att hållas via Zoom och är 30 min långt inklusive frågestund. Följ länken nedan för att anmäla dig!

Anmälan till digitalt lunchseminarium

Kalender

apr
16

16 april 2021, 12:15 – 12:45

Lunchseminarium med Liza Bergström

Zoom

maj
03

03 maj 2021, 09:00 – 16:00

Selektiv mutism – ett helhetsperspektiv

Digitalt via Zoom

maj
07

07 maj 2021, 12:15

Lunchseminarium med Elias Ingebrand

Zoom