Svenska Logopedförbundet
En del av SRAT

Ordförandeforum

25 september 2020

Plats: Träffen genomförs digitalt

Det har åter blivit dags för det årliga mötet där lokalföreningsordförande från hela landet träffas för erfarenhetsutbyte och kunskapsöverföring.

Den 25 september träffas ordförande för Svenska Logopedförbundets lokalföreningar i Stockholm för att diskutera aktuella frågor.

Om du sitter som ordförande i någon av Slof:s lokalföreningar kommer du att bli inbjuden så småningom av Kerstin Wiström (kerstin.wistrom@logopedforbundet.se).

Kalender

okt
22

22 oktober 2020

Internationella stamningsdagen

nov
06

06 november 2020, 09:00 – 12:00

Nätverksträff dysfagi

Zoom

nov
09

09 november 2020, 18:30

Världsröstdagen

Kungasalen, Kungliga Musikhögskolan, Stockholm