Ordförandeforum

25 september 2020

Plats: SRAT kansli, Malmskillnadsgatan 48, Stockholm

Det har åter blivit dags för det årliga mötet där lokalföreningsordförande från hela landet träffas för erfarenhetsutbyte och kunskapsöverföring.

Den 25 september träffas ordförande för Svenska Logopedförbundets lokalföreningar i Stockholm för att diskutera aktuella frågor.

Om du sitter som ordförande i någon av Slof:s lokalföreningar kommer du att bli inbjuden så småningom av Kerstin Wiström (kerstin.wistrom@logopedforbundet.se).

Kalender

mar
06

06 mars 2020

Europeiska Logopedidagen

mar
11

11 mars 2020

Nätverksträff för förskole- och skollogopeder

Malmö, Kockums Fritid, Västra Varvsgatan 8

mar
24

24 mars 2020

Kurs om selektiv mutism

Aulan, Danderyds Sjukhus, Stockholm