Kurs om selektiv mutism

24 mars 2020

Plats: Aulan, Danderyds Sjukhus, Stockholm

Svenska logopedförbundet arrangerar en heldagskurs med tonvikt på det aktuella forskningsläget för selektiv mutism, med en av Skandinavens mest erfarna kliniker och forskare på området: dr Hanne Kristensen från Oslo, Norge. Logopedkliniken, Danderyds sjukhus, står för lokal för evenemanget.

Dr Kristensen är i grunden barn- och ungdomspsykiater, och tidigare ledare för forskningssektionen vid RBUP ost och syd (senter for barn og unges psykiske helse), samt överläkare vid Nic.Waals Institutt i Oslo. Hennes doktorsavhandling hade starkt fokus på selektiv mutism och därefter har forskning genomförts avseende intervention vid detsamma. Hanne har samtidigt samlat in en stor klinisk erfarenhet att arbeta med barn som lider av selektiv mutism. Idag är hon pensionerad från det kliniska arbetet, men det akademiska arbetet fortsätter med vetenskapliga publikationer och föreläsningar. Mer information om dr Kristensens publikationer finner ni här.

Vi är mycket glada att kunna presentera henne här i Sverige, då vi fått in flertalet efterfrågningar gällande fortbildning avseende selektiv mutism.

 

Praktisk information:

Tidpunkt: 24 mars, 08:30-16:30

Plats: Aulan, Danderyds Sjukhus, Stockholm.

Språk: Norska med viss anpassning till svenska.

Priser, inkl lunch och fika, exkl moms:

2000 kr för Slofmedlemmar samt medlemmar till systerorganisationer i Norden.

2500 kr för ickemedlemmar.

Anmälan hittar du här! Sista anmälningsdatum är 28 februari eller då kursen är full.

 

Vid frågor, kontakta Slof:s kursansvariga Camilla Nilsson och Elin Jälmbrandt via kurs@logopedforbundet.se.

Kalender

feb
14

14 februari 2020

Nätverksträff röstergonomi

Lund

mar
06

06 mars 2020

Europeiska Logopedidagen

mar
11

11 mars 2020

Nätverksträff för förskole- och skollogopeder

Malmö, Kockums Fritid, Västra Varvsgatan 8