Årsmöte Slof Stockholm

26 mars 2020

Plats: Stora Konferensen, Sabbatsbergs sjukhus, Olivecronas väg 5, plan 0

Slof Stockholms län hälsar dig välkommen på inspirationssamtal, medlemsmöte och årsmöte!

Medlemmar i Slof Stockholms län önskas välkomna till årsmöte, medlemsmöte och insprationssamtal. Kallelse och möteshandlingar har skickats ut till medlemmar, saknar du kallelse trots att du är Slof-medlem och bor och/eller arbetar i Stockholms län, hör av dig till styrelsen, se kontaktuppgift nedan. 

Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast tre veckor innan mötet och de tillsänds medlemmarna senast två veckor innan mötet. 

Kalender

mar
06

06 mars 2020

Europeiska Logopedidagen

mar
11

11 mars 2020

Nätverksträff för förskole- och skollogopeder

Malmö, Kockums Fritid, Västra Varvsgatan 8

mar
24

24 mars 2020

Kurs om selektiv mutism

Aulan, Danderyds Sjukhus, Stockholm