OBS! Inställt årsmöte Slof Stockholm!

26 mars 2020

Plats: Stora Konferensen, Sabbatsbergs sjukhus, Olivecronas väg 5, plan 0

Slof Stockholms län hälsar dig välkommen på inspirationssamtal, medlemsmöte och årsmöte!

Styrelsen i Slof Stockholm hoppas kunna återkommma med ett nytt datum längre fram för årsmöte, medlemsmöte och inspirationssamtal.

 

Medlemmar i Slof Stockholms län önskas välkomna till årsmöte, medlemsmöte och insprationssamtal. Kallelse och möteshandlingar har skickats ut till medlemmar, saknar du kallelse trots att du är Slof-medlem och bor och/eller arbetar i Stockholms län, hör av dig till styrelsen, se kontaktuppgift nedan. 

Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast tre veckor innan mötet och de tillsänds medlemmarna senast två veckor innan mötet. 

Kalender

apr
16

16 april 2020

Världsröstdagen

maj
14

14 maj 2020 – 15 maj 2020

OBS! Inställd! Nationell nätverksträff för dyslexilogopeder

Akademiska sjukhuset, Uppsala

maj
15

15 maj 2020

Förbundsmöte 2020

ABF-huset, Sveavägen 41 , Stockholm