Svenska Logopedförbundet
En del av SRAT

OBS! Inställt årsmöte Slof Stockholm!

26 mars 2020

Plats: Stora Konferensen, Sabbatsbergs sjukhus, Olivecronas väg 5, plan 0

Slof Stockholms län hälsar dig välkommen på inspirationssamtal, medlemsmöte och årsmöte!

Styrelsen i Slof Stockholm hoppas kunna återkommma med ett nytt datum längre fram för årsmöte, medlemsmöte och inspirationssamtal.

 

Medlemmar i Slof Stockholms län önskas välkomna till årsmöte, medlemsmöte och insprationssamtal. Kallelse och möteshandlingar har skickats ut till medlemmar, saknar du kallelse trots att du är Slof-medlem och bor och/eller arbetar i Stockholms län, hör av dig till styrelsen, se kontaktuppgift nedan. 

Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast tre veckor innan mötet och de tillsänds medlemmarna senast två veckor innan mötet. 

Kalender

okt
05

05 oktober 2020 – 11 oktober 2020

Europeiska dyslexiveckan 5-11 oktober

okt
05

05 oktober 2020, 13:00 – 14:00

Diskussion om digitalt patientarbete

Zoom

okt
10

10 oktober 2020

Logopedstudentdagarna

Plats: Online via Zoom