SRAT-dag

12 mars 2019

Plats: Stockholm, Norrmalmstorg 1, Danske Bank

SRAT-dag för förbundets hälsopelare! Syftet med dagen är att erbjuda föreningsstyrelserna en chans att skapa nätverk med varandra och SRAT-kansliet.

Under dagen kommer diskussion ske kring frågor som föreningarna har gemensamt, som till exempel ekonomi, påverkan och rekrytering, samt kring den svenska modellen, varför fackligt arbete är viktigt, m.m.

Kalender

apr
02

02 april 2019

Internationella världsautismdagen

apr
10

10 april 2019

Facklig utbildning

Stockholm

apr
16

16 april 2019, 19:00 – 21:30

Världsröstdagen 2019

Kulturfyren, Skeppsholmen, Stockholm