SRAT-dag

12 mars 2019

Plats: Stockholm, Norrmalmstorg 1, Danske Bank

SRAT-dag för förbundets hälsopelare! Syftet med dagen är att erbjuda föreningsstyrelserna en chans att skapa nätverk med varandra och SRAT-kansliet.

Under dagen kommer diskussion ske kring frågor som föreningarna har gemensamt, som till exempel ekonomi, påverkan och rekrytering, samt kring den svenska modellen, varför fackligt arbete är viktigt, m.m.

Kalender

jun
05

05 juni 2019

Slof-kurs: Ätsvårigheter hos barn

ABF-huset, Stockholm

aug
29

29 augusti 2019

Feeding Difficulties Conference

Helsingfors

sep
22

22 september 2019

DLD (Developmental Language Disorder) Awareness Day