SRAT-dag

12 mars 2019

Plats: Stockholm, Norrmalmstorg 1, Danske Bank

SRAT-dag för förbundets hälsopelare! Syftet med dagen är att erbjuda föreningsstyrelserna en chans att skapa nätverk med varandra och SRAT-kansliet.

Under dagen kommer diskussion ske kring frågor som föreningarna har gemensamt, som till exempel ekonomi, påverkan och rekrytering, samt kring den svenska modellen, varför fackligt arbete är viktigt, m.m.

Kalender

jan
30

30 januari 2019

Slof styrelsemöte

SRAT:s kansli

mar
06

06 mars 2019

Europeiska logopedidagen

mar
07

07 mars 2019, 09:00 – 16:00

Nätverksträff för logopeder i skola och förskola

Förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21, Norrköping