Slof möter Sloss

31 januari 2019

Plats: SRAT:s kansli

Svenska Logopedförbundets styrelse träffar Sloss - Svenska Logopedförbundets Studentsektion.

Kalender

jan
17

17 januari 2019

Manusstopp Logopeden

jan
30

30 januari 2019

Slof styrelsemöte

SRAT:s kansli

jan
31

31 januari 2019

Slof möter Sloss

SRAT:s kansli