Nätverksträff stamning

26 september 2019, 12:00 – 27 september 2019, 15:00

Plats: Elite Grand Hotel,  Tyska torget 2, Norrköping

I september anordnar logopeder i Norrköping den årliga nationella nätverksträffen för logopeder som arbetar med stamning.

Ur programmet:

  • Simon Sundström: Nonordsrepetition – relevans för tal och språk
  • Ineke Samson: Stamning hos unga kvinnor och män
  • Per Alm: Om forskning att förstå stamning: vad händer i talorganen och vad händer i hjärnan?  Koppling till klinik?
  • Lovisa Femrell och Ineke Samson: Bedömningsinstrument vid utredning av stamning: självskattningsskalor för föräldrar till barn som stammar (PRS) och perceptuell analys av stammat tal
  • Gemensamma diskussioner om val av behandlingsmetod, revidering av kliniska riktlinjer, hjälpmedelsförskrivning, information om stamning på andra språk än svenska

Pris: 1100:- inkl fika, luncher och middag torsdag kväll. 

Sista anmälningsdag: 28 augusti!

 

Frågor? Kontakta anki.wennerstrom@regionostergotland.se

Välkomna!

Lena Adelman och Anki Wennerström, Logopedmottagningen, Rehab öst, Norrköping

Kalender

okt
24

24 oktober 2019

Nationella hjälpmedelsdagen

okt
25

25 oktober 2019

Nationellt nätverksmöte dysfagi

nov
06

06 november 2019

Styrelsemöte

Stockholm, SRAT:s kansli