Nationellt nätverksmöte för dyslexilogopeder

07 maj 2019, 09:30 – 08 maj 2019, 16:00

Plats: Östra sjukhuset, Göteborg

Årets nationella nätverksträff för dyslexilogopeder har temat läs- och skrivsvårigheter/dyslexi med samtidig annan funktionsnedsättning. Det blir utrymme både för föreläsningar och kollegialt utbyte.

På programmet

  • Jakob Åsberg Johnels: Läs- och skrivsvårigheter vid neuropsykiatrisk problematik
  • Maja Bengtsson och Helena Martell: Förbättrade dyslexiutredningar på Hallands sjukhus med hjälp av Lean
  • Sofia Wallin: Läs- och skrivinlärning vid funktionsnedsättning
  • Gruppdiskussioner

 

Pris

800 kr

Anmälan

Senast 5 april till asa.nordberg@vgregion.se , ange fakturaadress och ev specialkost. Ange även om ni är intresserade av att följa med på after work till självkostnadspris. 

 

 

Kalender

aug
29

29 augusti 2019

Feeding Difficulties Conference

Helsingfors

sep
20

20 september 2019

Nationellt möte för specialistlogopeder

SRAT:s kansli Stockholm

sep
22

22 september 2019

DLD (Developmental Language Disorder) Awareness Day