CPLOL Start-up meeting

30 november 2019

Plats: Rom, Italien

Uppstartsmöte med den nya styrelsen i CPLOL.

Delegater från hela Europa ansluter till mötet för att stötta den nya styrelsen i sitt arbete med CPLOL:s arbete utifrån den nya stadgan. Slof är på plats!

CPLOL

Kalender

nov
30

30 november 2019

CPLOL Start-up meeting

Rom, Italien

dec
05

05 december 2019

Styrelsemöte

Telefonmöte

feb
14

14 februari 2020

Nätverksträff röstergonomi

Lund