Evidensseminarium om språkstörning och workshop i Shape coding med dr Susan Ebbels

13 september 2018 – 14 september 2018

Plats: ABF-huset, Sandlersalen, Stockholm

Dr Susan Ebbels kommer till Stockholm 13-14 september för att ge såväl föreläsning i evidensbasering som workshop i behandlingsmetoden Shape Coding.

Dr Susan Ebbels, känd för sin forskning och sitt debattdeltagande i ämnet språkstörning, kommer till Stockholm 13-14 september för att ge en kurs i samarbete med Svenska logopedförbundet. Kursen hålls i Sandlersalen på ABF-huset på Sveavägen 41 i Stockholm och syftar till att öka kunskapsnivån om språkstörning och ge praktiska verktyg att behandla detsamma, vid intervention av framförallt yngre skolbarn. Vi hoppas att detta blir en välbehövd påfyllning av fortbildning för logopeder som dagligen arbetar med att utreda och behandla språkstörning. Schema för de två heldagarna delges i samband med att deltagande bekräftas.

Priser, inklusive lunch och fika:

 

Evidensseminarium om språkstörning 13 september

Workshop i Shape coding 14 september

Deltagande båda dagarna

Medlem i Slof eller systerorganisation

2000 kr

2500 kr

4000 kr

Övriga deltagare

2400 kr

3000 kr

4800 kr

För er som vill veta mer om Shape coding:

https://www.moorhouse.surrey.sch.uk/shape-coding

http://www.sprakforskning.se/forskningsbloggen2/2015/5/18/formkodning

Vid frågor: kurs@logopedforbundet.se

 

Kalender

sep
19

19 september 2018 – 21 september 2018

Workshop i Lidcombe

Plats: Estland, Tallinn

sep
21

21 september 2018

Årsmöte Slof Västra Götaland

Sahlgrenskas jubileumsaula, Göteborg

sep
28

28 september 2018

Slofs ordförandeforum

SRAT:s kansli, Stockholm