Slofs ordförandeforum

28 september 2018

Plats: SRAT:s kansli, Stockholm

För tredje året anordnas Svenska Logopedförbundets ordförandeforum, där representanter för lokalföreningarna bjuds in för samråd och informationsutbyte.

Vid mötet diskuteras vad som är aktuellt i lokalföreningarna och i förbundet i övrigt. Inbjudan har skickats till samtliga lokalföreningar. För mer information kontakta Slofs lokalföreningskoordinatorer Anna Aronsson eller Madeleine Holmqvist.

Kalender

sep
19

19 september 2018 – 21 september 2018

Workshop i Lidcombe

Plats: Estland, Tallinn

sep
21

21 september 2018

Årsmöte Slof Västra Götaland

Sahlgrenskas jubileumsaula, Göteborg

sep
28

28 september 2018

Slofs ordförandeforum

SRAT:s kansli, Stockholm