Nätverksmöte dysfagi

21 november 2018, 09:00 – 16:00

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum, Jönköping

Nationella Dysfaginätverket  träffas för andra gången i samband med NKL i Jönköping. Föreläsningar, erfarenhetsutbyte och utställning står på programmet.

Föreläsare

Margareta Bülow och Kajsa Lamm Laurin.

Målgrupp

Logopeder och dietister.

Anmälan senast 25 oktober!  Om du vill medverka med en kort presentation och pågående forskning, FoU-projekt, examensarbete eller liknande, ange detta under "Övrigt" i anmälan.

Dagen är kostnadsfri tack vare sponsorer, lunch och fika ingår. Medtag namnskylt!

Kontaktperson: marjory.noren@rjl.se

Kalender

jan
30

30 januari 2019

Slof styrelsemöte

SRAT:s kansli

mar
06

06 mars 2019

Europeiska logopedidagen

mar
07

07 mars 2019, 09:00 – 16:00

Nätverksträff för logopeder i skola och förskola

Förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21, Norrköping