Logopediskt forum

23 april 2018

Plats: sal 1 i Blocket, Lund

Gunilla Thunberg, leg logoped, fil. dr., Sahlgrenska universitetssjukhuset, kommer och föreläser på temat ”AKK som universal design – med tyngdpunkt på kommunikationsstöd i vårdsituationer”.

Anmäldig senast 2018-04-16

Vi ses i sal 1 i Blocket, Lund, mellan 15.00-17.00.

Fika står framdukad från kl. 14.45.

Varmt välkomna!

Ketty Andersson och Helena Andersson

Kalender

apr
09

09 april 2018

Audiologopedisk förening bjuder in till fortbildningsdagar

Nyborg Strand

apr
16

16 april 2018 – 17 april 2018

Nationell nätverksträff dyslexi

Mångkulturellt Centrum, Fittja

apr
16

16 april 2018, 18:30 – 21:40

World Voice Day

Kulturfyren, Stockholm