Logopediskt forum

23 april 2018

Plats: sal 1 i Blocket, Lund

Gunilla Thunberg, leg logoped, fil. dr., Sahlgrenska universitetssjukhuset, kommer och föreläser på temat ”AKK som universal design – med tyngdpunkt på kommunikationsstöd i vårdsituationer”.

Anmäldig senast 2018-04-16

Vi ses i sal 1 i Blocket, Lund, mellan 15.00-17.00.

Fika står framdukad från kl. 14.45.

Varmt välkomna!

Ketty Andersson och Helena Andersson

Kalender

jan
17

17 januari 2019

Manusstopp Logopeden

jan
30

30 januari 2019

Slof styrelsemöte

SRAT:s kansli

jan
31

31 januari 2019

Slof möter Sloss

SRAT:s kansli