Logopediskt forum

23 april 2018

Plats: sal 1 i Blocket, Lund

Gunilla Thunberg, leg logoped, fil. dr., Sahlgrenska universitetssjukhuset, kommer och föreläser på temat ”AKK som universal design – med tyngdpunkt på kommunikationsstöd i vårdsituationer”.

Anmäldig senast 2018-04-16

Vi ses i sal 1 i Blocket, Lund, mellan 15.00-17.00.

Fika står framdukad från kl. 14.45.

Varmt välkomna!

Ketty Andersson och Helena Andersson

Kalender

sep
19

19 september 2018 – 21 september 2018

Workshop i Lidcombe

Plats: Estland, Tallinn

sep
21

21 september 2018

Årsmöte Slof Västra Götaland

Sahlgrenskas jubileumsaula, Göteborg

sep
28

28 september 2018

Slofs ordförandeforum

SRAT:s kansli, Stockholm