Logodar 2018!

12 oktober 2018 – 14 oktober 2018

Plats: Linköping

Årets Logopedstudentdagar går av stapeln 12 -14 oktober och årets tema är "Logopeden i tiden - dået, nuet och framtiden".

 

 

Sloss tar logopedstudenterna med på en resa genom tiden, ge en inblick i hur logopedyrket har växt fram, hur yrket ser ut i dag och ge inspiration inför framtiden. Målet är att skapa samhörighet mellan studenter och yrkesverksamma. 

Bland de medverkande återfinns Susanna Whitling, Torunn Liljegren, Eva-Kristina Salameh och Julia Andersson.  

Logotyp SLOSS

Kalender

nov
06

06 november 2018 – 07 november 2018

Geriatriska nutritionsdagar 2018

Plats: Ersta konferens & hotell

nov
15

15 november 2018

Slof styrelsemöte

SRAT:s kansli, Stockholm

nov
21

21 november 2018, 09:00 – 16:00

Nätverksmöte dysfagi

Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum, Jönköping