Logodar 2018! – Logopederna

Logodar 2018!

12 oktober 2018 – 14 oktober 2018

Plats: Linköping

Årets Logopedstudentdagar går av stapeln 12 -14 oktober och årets tema är "Logopeden i tiden - dået, nuet och framtiden".

 

 

Sloss tar logopedstudenterna med på en resa genom tiden, ge en inblick i hur logopedyrket har växt fram, hur yrket ser ut i dag och ge inspiration inför framtiden. Målet är att skapa samhörighet mellan studenter och yrkesverksamma. 

Logotyp SLOSS

Kalender

aug
30

30 augusti 2018 – 31 augusti 2018

Slof styrelsemöte

Skåne

sep
13

13 september 2018 – 14 september 2018

Evidensseminarium om språkstörning och workshop i Shape coding med dr Susan Ebbels

ABF-huset, Sandlersalen, Stockholm

sep
19

19 september 2018 – 21 september 2018

Workshop i Lidcombe

Plats: Estland, Tallinn