Logodar 2018!

12 oktober 2018 – 14 oktober 2018

Plats: Linköping

Årets Logopedstudentdagar går av stapeln 12 -14 oktober och årets tema är "Logopeden i tiden - dået, nuet och framtiden".

 

 

Sloss tar logopedstudenterna med på en resa genom tiden, ge en inblick i hur logopedyrket har växt fram, hur yrket ser ut i dag och ge inspiration inför framtiden. Målet är att skapa samhörighet mellan studenter och yrkesverksamma. 

Bland de medverkande återfinns Susanna Whitling, Torunn Liljegren, Eva-Kristina Salameh och Julia Andersson.  

Logotyp SLOSS

Kalender

jan
17

17 januari 2019

Manusstopp Logopeden

jan
30

30 januari 2019

Slof styrelsemöte

SRAT:s kansli

jan
31

31 januari 2019

Slof möter Sloss

SRAT:s kansli