Logodar 2018!

12 oktober 2018 – 14 oktober 2018

Plats: Linköping

Årets Logopedstudentdagar går av stapeln 12 -14 oktober och årets tema är "Logopeden i tiden - dået, nuet och framtiden".

 

 

Sloss tar logopedstudenterna med på en resa genom tiden, ge en inblick i hur logopedyrket har växt fram, hur yrket ser ut i dag och ge inspiration inför framtiden. Målet är att skapa samhörighet mellan studenter och yrkesverksamma. 

Bland de medverkande återfinns Susanna Whitling, Torunn Liljegren, Eva-Kristina Salameh och Julia Andersson.  

Logotyp SLOSS

Kalender

jun
05

05 juni 2019

Slof-kurs: Ätsvårigheter hos barn

ABF-huset, Stockholm

aug
29

29 augusti 2019

Feeding Difficulties Conference

Helsingfors

sep
22

22 september 2019

DLD (Developmental Language Disorder) Awareness Day