Logodar 2018!

12 oktober 2018 – 14 oktober 2018

Plats: Linköping

Årets Logopedstudentdagar går av stapeln 12 -14 oktober och årets tema är "Logopeden i tiden - dået, nuet och framtiden".

 

 

Sloss tar logopedstudenterna med på en resa genom tiden, ge en inblick i hur logopedyrket har växt fram, hur yrket ser ut i dag och ge inspiration inför framtiden. Målet är att skapa samhörighet mellan studenter och yrkesverksamma. 

Bland de medverkande återfinns Susanna Whitling, Torunn Liljegren, Eva-Kristina Salameh och Julia Andersson.  

Logotyp SLOSS

Kalender

mar
06

06 mars 2019

Europeiska logopedidagen

mar
07

07 mars 2019, 09:00 – 16:00

Nätverksträff för logopeder i skola och förskola

Förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21, Norrköping

mar
12

12 mars 2019

SRAT-dag

Stockholm, Norrmalmstorg 1, Danske Bank