Barndysfagikurs – Logopederna

Kurs i barndysfagi

04 juni 2018 – 05 juni 2018

Plats: Plats: Karolinska universitetssjukhuset, Solna

Svenska Logopedförbundet bjuder in till kurs i barndysfagi med dr Kelly Weir, forskare och logoped från Australien.

 Observera: kursen är fullbokad, anmälan är därför stängd.

 

Dr Kelly Weir är verksam vid Griffith University och Gold Coast University Hospital i Queensland, Australien. Hennes forskning är inriktad på pediatrisk dysfagi, trakeostomi och intensivvård. Forskningsprojekten rör alltifrån utvärdering av distanskonsultationer i samband med pediatrisk videofluoroskopi, cervikal auskultation, amning under samtidig behandling med andningsunderstöd, till orofaryngeal dysfagi hos barn med cerebral pares eller funktionsvariation. Hennes insatser är framstående och vi är glada att hon tar sig tid att komma till Stockholm under en av hennes konferensresor i Europa!

Kursen äger rum på Karolinska universitetssjukhuset i Solna under 4-5 juni. Nedan följer en översikt av kursinnehållet de två dagarna:

Dag ett: bedömning och handläggning av pediatrisk dysfagi

  • normal utveckling
  • bedömning
  • behandlingsprinciper och evidens
  • grupparbete med falldiskussioner

Dag två: forskningsuppdatering gällande cerebral pares, samt klinisk handläggning av barn med trakeostomi

  • Pediatrisk trakeostomi (utan respirator)
  • orofaryngeal dysfagi i relation till tillväxt, nutrition och fysisk aktivitet hos barn med cerebral pares
  • översyn av behandlingsmetoder för barn med cerebral pares

Priset för hela kursen är 3300 kr för medlemmar i Svenska logopedförbundet och dess systerförbund, och 3800 kr för övriga. I priset ingår lunch och fika. Utförligt schema för de två hela dagarna skickas ut i samband med bekräftelse på deltagande.

Nedan finner du information om dr Weirs forskning och publikationer:

Vid frågor maila: kurs@logopedforbundet.se

 

Kalender

aug
30

30 augusti 2018 – 31 augusti 2018

Slof styrelsemöte

Skåne

sep
13

13 september 2018 – 14 september 2018

Evidensseminarium om språkstörning och workshop i Shape coding med dr Susan Ebbels

ABF-huset, Sandlersalen, Stockholm

sep
19

19 september 2018 – 21 september 2018

Workshop i Lidcombe

Plats: Estland, Tallinn