Audiologopedisk förening bjuder in till fortbildningsdagar

09 april 2018

Plats: Nyborg Strand

Fortbildningen kommer ske i fyra parallella föreläsningssalar med fokus på: Selektiv mutism, dyslexi, intervention och blandat.

Kalender

jan
17

17 januari 2019

Manusstopp Logopeden

jan
30

30 januari 2019

Slof styrelsemöte

SRAT:s kansli

jan
31

31 januari 2019

Slof möter Sloss

SRAT:s kansli