Audiologopedisk förening bjuder in till fortbildningsdagar

09 april 2018

Plats: Nyborg Strand

Fortbildningen kommer ske i fyra parallella föreläsningssalar med fokus på: Selektiv mutism, dyslexi, intervention och blandat.

Kalender

sep
19

19 september 2018 – 21 september 2018

Workshop i Lidcombe

Plats: Estland, Tallinn

sep
21

21 september 2018

Årsmöte Slof Västra Götaland

Sahlgrenskas jubileumsaula, Göteborg

sep
28

28 september 2018

Slofs ordförandeforum

SRAT:s kansli, Stockholm