Nätverksmöte för dysfagilogopeder

26 oktober 2017, 09:30 – 15:30

Plats: ABF-huset, Stockholm

Nationell nätverksträff för logopeder som arbetar med dysfagi. Mötet riktar sig både till dig som jobbar med barn och vuxna med ät- och/eller sväljsvårigheter.

Målet med denna första nationella träff är att skapa ett nationellt forum där vi:

  • anordnar regelbundna träffar för logopeder som arbetar med ät- och sväljsvårigheter
  • presenterar forskning och utveckling inom dysfagiområdet, framför allt i Sverige men även internationellt
  • diskuterar utvecklingsområden, driver konsensusarbete
  • eventuellt tillsätter specifika arbetsgrupper

Enkäter

Arrangörerna vill gärna veta mer om hur logopeder i Sverige jobbar med dysfagi/ätsvårigheter. Svara gärna på någon/flera av nedanstående enkäter, oavsett om du har möjlighet att delta vid nätverksträffen eller ej!

 


Om du vill bidra med en presentation eller har förslag på utvecklingsområden för nätverket att arbeta med, kontakta någon av nedanstående: 

Ätsvårigheter hos barn, barndysfagi

Vuxendysfagi

                                                          

Anmäl dig senast 15 september! liza.bergstrom@gu.se

Kalender

maj
10

10 maj 2018 – 12 maj 2018

CPLOL-kongress 2018!

Estoril Congress Center, Carcais, Portugal

maj
23

23 maj 2018 – 24 maj 2018

Nordiskt symposium i barnspråk

University of southern Denmark

jun
04

04 juni 2018 – 05 juni 2018

Kurs i barndysfagi

Plats: Karolinska universitetssjukhuset, Solna