2018-09-19

Europeiska logopedidagen 2019

Ända sedan 2004 har 6 mars varit vikt åt logopedi i alla samarbetsorganisationer inom CPLOL - den europeiska federationen för logopeder. Temat för 2019 är autismspektrumtillstånd.

Läs mer om europeiska logopedidagen på CPLOL:s hemsida.

Mer information kommer! Är du intresserad att vara med i arbetet kring europeiska logopedidagen, kontaka Kerstin Wiström.