2018-09-19

Europeiska logopedidagen 2019

Ända sedan 2004 har 6 mars varit vikt åt logopedi i alla samarbetsorganisationer inom CPLOL - den europeiska federationen för logopeder. Temat för 2019 är autismspektrumtillstånd.

Här kommer mer material att puclieras fram till 6 mars som ni får använda er av för att uppmärksamma Europeiska Logoepdidagen.

Läs mer om europeiska logopedidagen på CPLOL:s hemsida.

Årets arbetsgrupp för 6 mars består av logopederna Julia Andersson (Umeå), Johanna Öhrn (Malmö), Axel Bergström (Stockholm). Vill du veta mer? Kontakta då Kristina Hammar.