Svenska Logopedförbundet
En del av SRAT

Vad gör styrelsen?

Svenska Logopedförbundets styrelse arbetar på ideell basis för att tillvarata medlemmars intressen på bästa sätt.

Styrelsen har till uppgift att leda verksamheten i enlighet med stadga, att verkställa förbundsmötets beslut och att ansvara för förbundets ekonomi. Styrelsen består under mandatperioden 2020-2023 av ordförande, 11 ledamöter samt en adjungerad studentrepresentant.

En väsentlig uppgift för Logopedförbundets styrelse är att se till att logopeder representeras i viktiga sammanhang på nationell nivå och att ständigt omvärldsbevaka i frågor som rör logopeder för att på bästa sätt kunna verka för en vidgad arbetsmarknad. Styrelsen har ett nära samarbete med övriga delföreningar inom SRAT och med SRAT:s kanslipersonal. Svenska Logopedförbundet samverkar också med övriga Sacoförbund inom hälso- och sjukvård. Dessutom håller Svenska Logopedförbundets styrelse kontinuerlig kontakt med logopedutbildningarna.

Här är några exempel på frågor som styrelsen arbetar med:

Om du som medlem är intresserad att läsa styrelseprotokoll är du välkommen att höra av dig till Kerstin Wiström.