Vad gör styrelsen?

Svenska Logopedförbundets styrelse arbetar på ideell basis för att tillvarata medlemmars intressen på bästa sätt.

Styrelsen har till uppgift att leda verksamheten i enlighet med stadga, att verkställa förbundsmötets beslut och att ansvara för förbundets ekonomi. Styrelsen består under mandatperioden 2017-2020 av ordförande, 10 ledamöter samt en adjungerad studentrepresentant.

En väsentlig uppgift för Slofs styrelse är att se till att logopeder representeras i viktiga sammanhang på nationell nivå och att ständigt omvärldsbevaka i frågor som rör logopeder för att på bästa sätt kunna verka för en vidgad arbetsmarknad för logopeder. Styrelsen har ett nära samarbete med övriga delföreningar inom SRAT och med SRAT:s kanslipersonal. Slof samverkar också med övriga Sacoförbund inom hälso- och sjukvård. Dessutom håller Svenska Logopedförbundets styrelse kontinuerlig kontakt med logopedutbildningarna.

Här är några exempel på frågor som styrelsen arbetar med:

Om du som medlem är intresserad att läsa styrelseprotokoll är du välkommen att höra av dig till sekreterare Kerstin Wiström.