Svenska Logopedförbundet
En del av SRAT

Svenska Logopedförbundets utmärkelser

Svenska Logopedförbundet delar vart tredje år ut Svenska Logopedpriset samt Svenska Logopedförbundets uppsatspris.

Svenska Logopedförbundet utser vart tredje år sedan 1992 en pristagare som uppmärksammas för att ha bidragit till professionens utveckling, varit en god förebild och bidragit till att göra logopedyrket mera känt. Samtliga medlemmar kan nominera kandidater till Svenska Logopedpriset. Svenska Logopedpriset 2020 tilldelades Gunilla Thunberg i samband med förbundsmötet den 15 maj.

Styrelsen delar också ut ett uppsatspris i logopedi. Syftet är att uppmärksamma studenter som genom sina magisteruppsatser bidrar till logopedprofessionens utveckling. Prissumman på 5 000 kronor finansieras av Gunnar Bjuggrens minnesfond. 2020 års uppsatspris tilldelades Andrea Ahlfont och Liza Eiman Nilsson