Styrelsen

Gäller från och med förbundsmötet den 12 maj 2017.

Föreningsstyrelse för Svenska Logopedförbundet Slof

Anna Aronsson Ledamot
Stina Flodin Ledamot
Ulrika Guldstrand Ordförande
Kristina Hammar Ledamot
Madeleine Holmqvist Ledamot
Sara Jansson Ledamot
Elin Jälmbrant Ledamot
Camilla Nilsson Ledamot
Ellinor Strandberg Kassör/ekonomiansvarig
Helena Svanberg Knight Ledamot
Kerstin Wiström Vice ordförande

Styrelsens ansvarsområden

 

Lokalföreningsutveckling

Madeleine Holmqvist, Kerstin Wiström

Specialistordning

Helena Svanberg Knight

Kurser

Elin Jälmbrant, Camilla Nilsson

Kommunikation

Kristina Hammar, Stina Flodin

 

Styrelsens fokusgrupper

Skola

Elin Jälmbrant, Camilla Nilsson, Ulrika Guldstrand

Funktionsnedsättning

Kristina Hammar, Kerstin Wiström, Ellinor Strandberg, Stina Flodin

Äldre

Anna Aronsson, Helena Svanberg Knight, Madeleine Holmqvist