Styrelsen

Gäller från och med förbundsmötet den 12 maj 2017.

Föreningsstyrelse för Svenska Logopedförbundet Slof

Anna Aronsson Ledamot
Region Jönköpings län Kansli
anna.aronsson@logopedforbundet.se
Stina Flodin Ledamot
Ulrika Guldstrand Ordförande
Kristina Hammar Ledamot
Madeleine Holmqvist Ledamot
Region Gävleborg
026155350
madeleine.holmqvist@regiongavleborg.se
Sara Jansson Ledamot
Okänd arbetsgivare v.v komplettera
student@logopedforbundet.se
Elin Jälmbrant Ledamot
Camilla Nilsson Ledamot
Region Stockholm Logopedi södra och västra
camilla.nilsson@logopedforbundet.se
Ellinor Strandberg Kassör/ekonomiansvarig
Karolinska universitetssjukhuset Solna
0851773304
ellinor.strandberg@logopedforbundet.se
Helena Svanberg Knight Ledamot
Västra Götalandsregionen
helena.svanberg-knight@logopedforbundet.se
Kerstin Wiström Vice ordförande

Övriga uppdrag föreningsstyrelse

Camilla Olsson Valberedning
Region Gävleborg
0702875677
camilla.olsson@neuro.uu.se

Styrelsens ansvarsområden

 

Lokalföreningsutveckling

Madeleine Holmqvist, Kerstin Wiström

Specialistordning

Helena Svanberg Knight

Kurser

Elin Jälmbrant, Camilla Nilsson

Kommunikation

Kristina Hammar, Stina Flodin

 

Styrelsens fokusgrupper

Skola

Elin Jälmbrant, Camilla Nilsson, Ulrika Guldstrand

Funktionsnedsättning

Kristina Hammar, Kerstin Wiström, Ellinor Strandberg, Stina Flodin

Äldre

Anna Aronsson, Helena Svanberg Knight, Madeleine Holmqvist