En del av SRAT

Remissvar

Logopedförbundet är remissinstans i frågor som gäller hälso- och sjukvård, omsorg och utbildning. Vi publicerar aktuella remissvar löpande.

 

God och nära vård

 

 

 

  

Övrigt