En del av SRAT

Svenska Logopedpriset

Svenska Logopedpriset skapades för att belöna och uppmärksamma logopeder som genom sin yrkesutövning bidragit till professionens utveckling och till att öka medvetenheten om yrket.

Pristagaren ska vara en förebild inom kåren som är generös med sin kunskap. Priset ska ses som en belöning för varaktig tjänst inom logopedkåren. Pristagaren belönas, utöver äran, med en prissumma om 5000 kr och möjligheten att föreläsa på ett av Logopedförbundets lunchseminarium.

Kriterier
Svenska logopedpriset delas ut vart tredje år. Juryn, som består av Logopedförbundets styrelse, gör sitt val utifrån de nomineringar som kommer in från hela landet.

I sin bedömning följer juryn följande fem kriterier:

  • Pristagaren ska ha utvecklat/tillfört/bidragit till professionens utveckling
  • Pristagaren ska vara en god förebild för kåren
  • Pristagaren ska ha bidragit till att göra yrket känt
  • Pristagaren ska vara generös med sin kunskap och delar med sig av den
  • Pristagaren ska ha varit verksam en längre tid och representera det ”varaktiga slitet” inom logopedkåren


Vet du någon som passar in på den beskrivningen? Skicka din nominering till info@logopedforbundet.se senast den 14 mars!