En del av SRAT

Logopedförbundets utmärkelser

Logopedförbundet delar vart tredje år ut Svenska Logopedpriset samt Logopedförbundets uppsatspris.

Svenska Logopedpriset

Logopedförbundet utser vart tredje år sedan 1992 en pristagare som uppmärksammas för att ha bidragit till professionens utveckling, varit en god förebild och bidragit till att göra logopedyrket mera känt. Samtliga medlemmar kan nominera kandidater till Svenska Logopedpriset. Vinnaren av Svenska Logopedpriset 2023 är Ingrid Berglund!

 

Uppsatspris till Gunnar Bjuggrens minne

Styrelsen delar också ut ett uppsatspris i logopedi. Syftet är att uppmärksamma studenter som genom sina magisteruppsatser bidrar till logopedprofessionens utveckling. Prissumman på 5 000 kronor finansieras av Gunnar Bjuggrens minnesfond. 2023 års vinnare av uppsatspriset avslöjas inom kort!