En del av SRAT

2023-05-27

På gång i lokalföreningarna

Logopedförbundets lokala organisation är hjärtat i förbundet. På regional och kommunal nivå sker viktigt påverkansarbete och kontakt med beslutsfattare. Dessutom är lokalföreningarna ett forum för samverkan mellan logopeder, oavsett arbetsgivare.

Idag finns det lokalföreningar i över hälften av landets län/regioner. I de regioner som ännu inte har lokalförening finns det lokalfackliga företrädare för Logopedförbundet/SRAT. Är du intresserad av att bygga upp en lokalförening i din region? Kontakta Logopedförbundets styrelse info@logopedforbundet.se

Exempel på lokala genomförda aktiviteter

Logopedförbundet Gävleborg: föreläsning om läsning på Gävle stadsbibliotek.

Logopedförbundet Jämtland-Härjedalen: påverkansarbete kring avsaknad av möjlighet till logopedisk läs- och skrivutredning i regional regi. 

Logopedförbundet Kronoberg: skrivelse till tjänstemän och politiker tillsammans med Afasiförbundet om behov av rehabilitering för personer med afasi.

Exempel på lokala planerade aktiviteter

Logopedförbundet Gävleborg: föreläsnngar om läsning i flera kommuner i länet.

Logopedförbundet Jämtland-Härjedalen: påverkansarbete kring logopeder i kommunal äldreomsorg. 

Logopedförbundet Stockholm: samverkan med Afasiföreningen och Hjärna tillsammans för att lyfta behovet av logopeder inom afasirehabilitering. Enkät kring skollogopedi och Logopedförbundets riktlinjer för logopeder i pedagogisk verksamhet.

Logopedförbundet Uppsala län: evenemang om selektiv mutism november 2023.