En del av SRAT

Slof Västra Götaland

Styrelse Logopeder Västra Götaland

Lisa Bengtsson Ledamot
VG region Specialisttandvård
lisa.e.bengtsson@vgregion.se
Eli Hedman Ordförande
VG region Angereds Närsjukhus
Sarah Pergament Ledamot
Region Halland
Malin Sixt Börjesson Sekreterare
Västra Götalandsregionen
malin.sixt.borjesson@logopedforbundet.se
Sabina Åke Vice ordförande
Västra Götalandsregionen