Svenska Logopedförbundet
En del av SRAT

Slof Västerbotten

Kontakta föreningen på denna e-postadress: slofvasterbotten@gmail.com

Styrelse Logopeder Västerbotten

Tor Alver Ledamot
Region Västerbotten
Louise Brage Ledamot
Region Västerbotten Norrlands univ sjh
lbrage@hotmail.com
Stina Härgestam Brown Ordförande
Vännäs Kommun
0736756894
Rebecca Lundmark Ledamot
Region Västerbotten
Amanda Rasmuson Ledamot
Region Västerbotten Norrlands univ sjh