Svenska Logopedförbundet
En del av SRAT

Slof Västerbotten

Kontakta föreningen på denna e-postadress: slofvasterbotten@gmail.com

Styrelse Logopeder Västerbotten

Louise Brage Ledamot
Region Västerbotten Norrlands univ sjh
lbrage@hotmail.com
Kristin Gunnarsson Ordförande
Caroline Gällstedt Ledamot
Region Västerbotten
cappi_1992@hotmail.com
Elin Jälmbrant Ledamot
Umeå Kommun
Marie Lejon Ledamot
Region Västerbotten
marie.leijon@regionvasterbotten.se