Svenska Logopedförbundet
En del av SRAT

Slof Värmland

Styrelse Logopeder Värmland

Ann-Christine Ivarsson Ledamot
Region Värmland
053381036
ann-christine.ivarsson@liv.se
Christine Kalerud Ledamot
Region Värmland
christine.kalerud@liv.se
Matilda Lindsten Ordförande
Agnes Lötvall Kassör/ekonomiansvarig
Region Värmland
0702948713
agnes.j.lotvall@liv.se
Elisabeth Miske Otterström Ledamot
Region Värmland
054-619560
elisabeth.miske.otterstrom@regionvarmland.se