Svenska Logopedförbundet
En del av SRAT

Slof Uppsala län

Styrelse Logopeder Uppsala

Karin Nordström Ledamot
Region Uppsala Akademiska Sjukhuset
Helena Rommel Ledamot
Uppsala Kommun
Ebba Stenberg Ledamot
Region Uppsala
Maria Törnhage Ordförande
Region Uppsala
0186117769
maria.tornhage@akademiska.se
Maria Ulrici Ledamot
Julia Wallmann Suppleant