En del av SRAT

Slof Uppsala län

Styrelse Logopeder Uppsala

Maria Birck Suppleant
Uppsala Kommun
Anna Selmer Ledamot
Uppsala Kommun Kommunledningskontoret
Anna Selmer Ledamot
Uppsala Kommun Kommunledningskontoret
Anna Selmer Ledamot
Uppsala Kommun Kommunledningskontoret
Maria Törnhage Ordförande
Region Uppsala
018-6171992
maria.tornhage@akademiska.se
Maria Ulrici Ledamot
Linda Wikberg Ledamot
Region Uppsala Akademiska Sjukhuset
linda.vikberg@akademiska.se
Julia Åsander Suppleant
Uppsala Kommun