En del av SRAT

Slof Uppsala län

Styrelse Logopeder Uppsala

Lina Persson Suppleant
Region Uppsala Akademiska Sjukhuset
lina.m.persson@hotmail.com
Maria Törnhage Ordförande
Region Uppsala
018-6171992
maria.tornhage@akademiska.se
Maria Ulrici Ledamot
Julia Wallmann Suppleant
Linda Wikberg Ledamot
Region Uppsala Akademiska Sjukhuset
linda.vikberg@akademiska.se
Julia Åsander Suppleant
Uppsala Kommun